Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Vodič za poduzetničko učenje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

  Datum objave: 8. travnja 2021.

Vodič za poduzetničko učenje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

 

Krajem 2020. godine, UNEVOC je razvio i izdao novi dokument u području poduzetničkog učenja u tehničkom i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – vodič kojem se može pristupiti putem UNEVOC-ove online knjižnice, na engleskom, španjolskom i francuskom jeziku. Englesku je verziju također moguće preuzeti i u interaktivnom online formatu na sljedećoj poveznici: https://unevoc.unesco.org/elg.

Vodič je zamišljen kao pomoć ustanovama za tehničko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje pri razvoju poduzetničkih kompetencija primjerenih 21. stoljeću i izazovima koje donosi. Poduzetničke su kompetencije od iznimne važnosti pri prelasku mladih na tržište rada i jačanju njihove sposobnosti prilagodbe čestim i brzim promjenama u vještinama koje se od njih traže. Između ostalog, to je jedan i od ciljeva međunarodne zajednice – Cilj održivog razvoja 4: Kvalitetno obrazovanje te Cilj održivog razvoja 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast pozivaju na jačanje vještina za zapošljavanje, dostojanstven rad i poduzetništvo.

Ovaj praktičan vodič trebao bi pomoći ustanovama u tehničkom i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pri koncentriranju na srž poduzetničkog učenja, nudeći im alate za vrednovanje potreba ciljane skupine i okvir za istraživanje dodane vrijednosti poduzetničkog učenja. Alat za ustanove za poduzetničko učenje (The Entrepreneurial Learning Institution Canvas – ELIC) omogućit će ustanovama razvoj vlastitog koncepta poduzetničkog učenja, izdvajanje relevantnih aktivnosti u kontekstu institucije te primjenu inovativnih modela i pristupa učenju.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dio je UNEVOC mreže od 2007. godine, kao nacionalni referentni centar u Republici Hrvatskoj. Neke od glavnih zadaća Agencije su informiranje javnosti o tehničkom i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, poticanje jednakosti pristupa obrazovanju te razvoj vještina i poduzetništva.