Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Uputa ustanovama za obrazovanje odraslih o načinu izvođenja nastave te obavljanju rada u uvjetima epidemije bolesti COVID-19

  Datum objave: 4. studenoga 2021.

Uputa ustanovama za obrazovanje odraslih o načinu izvođenja nastave te obavljanju rada u uvjetima epidemije bolesti COVID-19

 

Poštovani,

nastavno na Upute koje je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih davala u razdoblju otkako je proglašena epidemija bolesti COVID-19, vezano za sustav obrazovanja odraslih, upućujemo vas  da  rad u ustanovama za obrazovanje odraslih i nadalje provodite sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s  bolesti COVID-19 za Pedagošku/školsku godinu 2021./2022., Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti covid-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., koje su donijeli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb 26. kolovoza 2021. godine. te Odluci o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 2. rujna 2021. godine.

U dokumentu Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s  bolesti-19 COVID za Pedagošku/školsku godinu 2021./2022., predlažu se modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19.

Predlažu se tri modela odgojno-obrazovnoga rada u vrtićima i školama u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19. To su: odgojno-obrazovni rad i nastava u ustanovi, mješoviti oblik odgojno obrazovnog rada/nastave (dio u ustanovi, dio na daljinu) i odgojno-obrazovni rad i nastava na daljinu. Riječ je o fleksibilnim modelima koji se na lokalnoj razini mogu mijenjati ili dopunjavati u skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV-2 infekcije i bolesti COVID-19.

S obzirom da je obrazovanje odraslih dio jedinstvenoga obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a najvećim dijelom obuhvaća strukovno obrazovanje, potrebno je pridržavati se preporuka iz navedenih dokumenata nadležnog Ministarstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz uvažavanje specifičnosti u sustavu obrazovanja odraslih.

Bez obzira na to koji će od modela i u kojem trenutku biti aktiviran, u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, pa tako i u ustanovama za obrazovanje odraslih, potrebno je dosljedno provođenje mjera i preporuka za rad u navedenim dokumentima i Uputama.

Ustanove za obrazovanje odraslih dužne su u svim objektima provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze:

 • osigurati fizičko udaljavanje: potrebno je osigurati propisani fizički razmak od minimalno 1,5 m između polaznika uz obvezno nošenje zaštitnih maski (uz iznimku osoba kojima zdravstveno stanje onemogućuje nošenje maski)
 • osigurati pojačanu osobnu higijenu ruku (pranje i dostupnost sredstava za dezinfekciju)
 • obvezno redovno provjetravati prostorije
 • redovno provoditi primjereno čišćenje i dezinficiranje prostorija.

Boravak u ustanovama preporučljivo je organizirati na sljedeći način:

 • predlaže se organizirati grupe s manjim brojem polaznika
 • u slučaju nedovoljnog broja učionica, ravnatelji su dužni osigurati drugi, odgovarajući prostor
 • za specifične uvjete rada koji se odnose na rad ustanova za obrazovanje odraslih, ustanove su se dužne obratiti Stožeru.

U slučaju sumnje na zarazu koronavirusom uslijed pojave znakova bolesti (povišene tjelesne temperature, kašlja, poremećaja u osjetima njuha i okusa, gastrointestinalnih smetnji) za vrijeme boravka u ustanovi osoba odmah napušta ustanovu. Do potvrde zaraze koronavirusom i u slučaju nepostojanja simptoma kod drugih osoba, grupa, u pravilu, nastavlja dalje s radom. Ukoliko se utvrdi zaraza koronavirusom, osoba je dužna obavijestiti ravnatelja ustanove, a osobama za koje se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom izriče se mjera samoizolacije.

S obzirom na trenutne epidemiološke prilike upućujemo vas da rad u ustanovama i dalje provodite prema aktualnim Odlukama i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Za detaljne upute o postupanju i mjerama za suzbijanje epidemije ustanove se upućuju u cijelosti slijediti UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Ako se uslijed epidemioloških razloga nastava provodi prema modelu C-odgojno-obrazovni rad i nastava na daljinu ili prema  modelu B-mješoviti oblik odgojno obrazovnog rada/nastave (dio u ustanovi, dio na daljinu), važno je i dalje  dostavljati izvješća Agenciji sa svim traženim podatcima o provedbi nastave (prema niže navedenim  točkama):

Izvješće o provedenom obrazovnom procesu u tjednu od –do

 • Naziv ustanove:
 • Naziv programa koji polaznici pohađaju:
 • Broj polaznika:
 • Kratak opis provedene aktivnosti:
 • Termin

Uz sve navedeno, u trenutku kada nisu istaknute posebne preporuke na lokalnom području od nadležnih zdravstvenih službi i Stožera ili Ministarstva zdravstva, upućujemo vas na izvođenje nastave prema odobrenom načinu izvođenja programa u stručnom mišljenju.

Agencija će Vas informirati do kada će postojati mogućnost provedbe nastave na daljinu bez posjedovanja rješenja o takvom načinu izvođenja, a u skladu s uputama koje bude izdalo nadležno Ministarstvo i službe zadužene za situaciju vezanu uz epidemiju COVID-a.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih