Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Uputa ustanovama za obrazovanje odraslih o načinu izvođenja nastave te obavljanju rada u uvjetima epidemije bolesti COVID-19

  Datum objave: 4. studenoga 2021.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Uputa ustanovama za obrazovanje odraslih o načinu izvođenja nastave te obavljanju rada u uvjetima epidemije bolesti COVID-19

 

Poštovani,

nastavno na Upute koje je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih davala u razdoblju otkako je proglašena epidemija bolesti COVID-19, vezano za sustav obrazovanja odraslih, upućujemo vas  da  rad u ustanovama za obrazovanje odraslih i nadalje provodite sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s  bolesti COVID-19 za Pedagošku/školsku godinu 2021./2022., Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti covid-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., koje su donijeli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb 26. kolovoza 2021. godine. te Odluci o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 2. rujna 2021. godine.

U dokumentu Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s  bolesti-19 COVID za Pedagošku/školsku godinu 2021./2022., predlažu se modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19.

Predlažu se tri modela odgojno-obrazovnoga rada u vrtićima i školama u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19. To su: odgojno-obrazovni rad i nastava u ustanovi, mješoviti oblik odgojno obrazovnog rada/nastave (dio u ustanovi, dio na daljinu) i odgojno-obrazovni rad i nastava na daljinu. Riječ je o fleksibilnim modelima koji se na lokalnoj razini mogu mijenjati ili dopunjavati u skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV-2 infekcije i bolesti COVID-19.

S obzirom da je obrazovanje odraslih dio jedinstvenoga obrazovnog sustava Republike Hrvatske, a najvećim dijelom obuhvaća strukovno obrazovanje, potrebno je pridržavati se preporuka iz navedenih dokumenata nadležnog Ministarstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz uvažavanje specifičnosti u sustavu obrazovanja odraslih.

Bez obzira na to koji će od modela i u kojem trenutku biti aktiviran, u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, pa tako i u ustanovama za obrazovanje odraslih, potrebno je dosljedno provođenje mjera i preporuka za rad u navedenim dokumentima i Uputama.

Ustanove za obrazovanje odraslih dužne su u svim objektima provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze:

 • osigurati fizičko udaljavanje: potrebno je osigurati propisani fizički razmak od minimalno 1,5 m između polaznika uz obvezno nošenje zaštitnih maski (uz iznimku osoba kojima zdravstveno stanje onemogućuje nošenje maski)
 • osigurati pojačanu osobnu higijenu ruku (pranje i dostupnost sredstava za dezinfekciju)
 • obvezno redovno provjetravati prostorije
 • redovno provoditi primjereno čišćenje i dezinficiranje prostorija.

Boravak u ustanovama preporučljivo je organizirati na sljedeći način:

 • predlaže se organizirati grupe s manjim brojem polaznika
 • u slučaju nedovoljnog broja učionica, ravnatelji su dužni osigurati drugi, odgovarajući prostor
 • za specifične uvjete rada koji se odnose na rad ustanova za obrazovanje odraslih, ustanove su se dužne obratiti Stožeru.

U slučaju sumnje na zarazu koronavirusom uslijed pojave znakova bolesti (povišene tjelesne temperature, kašlja, poremećaja u osjetima njuha i okusa, gastrointestinalnih smetnji) za vrijeme boravka u ustanovi osoba odmah napušta ustanovu. Do potvrde zaraze koronavirusom i u slučaju nepostojanja simptoma kod drugih osoba, grupa, u pravilu, nastavlja dalje s radom. Ukoliko se utvrdi zaraza koronavirusom, osoba je dužna obavijestiti ravnatelja ustanove, a osobama za koje se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom izriče se mjera samoizolacije.

S obzirom na trenutne epidemiološke prilike upućujemo vas da rad u ustanovama i dalje provodite prema aktualnim Odlukama i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Za detaljne upute o postupanju i mjerama za suzbijanje epidemije ustanove se upućuju u cijelosti slijediti UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Ako se uslijed epidemioloških razloga nastava provodi prema modelu C-odgojno-obrazovni rad i nastava na daljinu ili prema  modelu B-mješoviti oblik odgojno obrazovnog rada/nastave (dio u ustanovi, dio na daljinu), važno je i dalje  dostavljati izvješća Agenciji sa svim traženim podatcima o provedbi nastave (prema niže navedenim  točkama):

Izvješće o provedenom obrazovnom procesu u tjednu od –do

 • Naziv ustanove:
 • Naziv programa koji polaznici pohađaju:
 • Broj polaznika:
 • Kratak opis provedene aktivnosti:
 • Termin

Uz sve navedeno, u trenutku kada nisu istaknute posebne preporuke na lokalnom području od nadležnih zdravstvenih službi i Stožera ili Ministarstva zdravstva, upućujemo vas na izvođenje nastave prema odobrenom načinu izvođenja programa u stručnom mišljenju.

Agencija će Vas informirati do kada će postojati mogućnost provedbe nastave na daljinu bez posjedovanja rješenja o takvom načinu izvođenja, a u skladu s uputama koje bude izdalo nadležno Ministarstvo i službe zadužene za situaciju vezanu uz epidemiju COVID-a.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih