Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

  Datum objave: 7. veljače 2024.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 127/2022, 58/2023 i 128/2023) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 025-03/23-06/01, URBROJ: 332-02/01-23-01 od 31.05.2023. godine), uz prethodno pribavljeno odobrenje za zapošljavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:112-01/22-01/00129, URBROJ: 533-05-22-0002 od 24.03.2022. godine, KLASA: 112-01/23-01/00203, URBROJ: 533-05-23-0002 od 3.10.2023. godine i KLASA: 112-01/24-01/00001, URBROJ: 533-05-24-0002 od 12.01.2024.godine), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, objavljuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Tekst natječaja možete pronaći ovdje.