Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Obrazac zahtjeva za pokretanje vanjskog vrednovanja ustanove

  Datum objave: 20. ožujka 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Temeljem članka 25. stavka 3. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21) i članka 2. stavka 1. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23), vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na temelju godišnjeg plana provedbe vanjskog vrednovanja ustanova ili na zahtjev ustanove. Ukoliko ustanova želi sama pokrenuti postupak vanjskog vrednovanja svoje ustanove, potrebno je u Agenciju podnijeti zahtjev za pokretanjem vanjskog vrednovanja ustanove. Agencija je izradila obrazac zahtjeva za pokretanje vanjskog vrednovanja ustanove kojeg možete preuzeti ovdje:

Obrazac zahtjeva za pokretanje vanjskog vrednovanja ustanove

Pravovaljano ispunjeni obrazac te potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje ustanove, dostavlja se u Agenciju na adresu e-pošte: kvaliteta@asoo.hr.

Nakon što Agencija zaprimi obrazac, ustanova će pravovremeno dobiti obavijest o pokretanju postupka vanjskog vrednovanja.

Na temelju odredaba članka 18. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u vezi s odredbom članka 25. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 144/21.) i članka 3. Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju (NN, 19/23.), Upravno vijeće Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine, donijelo je:

Protokol vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

Smjernice za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih

Etički kodeks vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih