Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

„Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

  Datum objave: 27. ožujka 2023.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

„Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

 

Ministarstvo poljoprivrede, kao tijelo nadležno za uspostavu politike sprječavanja nastajanja otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, provodi aktivnosti iz novoga Plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2023. do 2028. godine. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bila je uključena u njegovu izradu te je suradnik u provedbi aktivnosti vezanih za strukovno obrazovanje.

Edukacija djece rane predškolske dobi te učenika u osnovnim i srednjim školama, u okviru Mjere 4., na temu sprječavanja otpada od hrane i smanjenja nastajanja otpada od hrane u cilju podizanja svijesti i informiranosti potrošača, jest prioritet.

U okviru kampanje Ministarstvo poljoprivrede i ove, 2023., godine, treći put zaredom, planira organizirati izložbu učeničkih radova na temu otpada od hrane pod nazivom Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!, a oni mogu biti vezani za kurikulume i nastavne planove i programe ustanove koja ih prijavljuje.

Izložba će se održati 28. rujna 2023. godine,  dan uoči Svjetskog dana osviještenosti o otpadu od hrane (29. rujna), koji se svake godine obilježava. Izlaganje radova planirano je kroz sedam sekcija tematski povezanih s otpadom od hrane, koje zajedno čine jednu cjelinu. Cilj je pružiti informaciju i educirati posjetitelje (potrošače) o problematici otpada od hrane i načinima na koje se može utjecati na njegovo smanjenje. Učenički umjetnički i kreativni radovi bit će izloženi u okviru definiranih sekcija.

Detaljne informacije možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede na poveznici u nastavku: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/poziv-osnovnim-i-srednjim-skolama-za-sudjelovanjem-na-izlozbi-hrana-nije-otpad-i-ja-mogu-utjecati/6014 kao i javni poziv: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20poziv_Izlo%C5%BEbaHRanaNijeOtpad%202023.pdf.

Prijave se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, propisno ovjerene od osobe koja zastupa školu (potpis i pečat) u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane

S naznakom: lzložba: „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati! – prijava na Javni poziv”

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagrebu

(prijave s poštanskim žigom nakon 28. travnja 2023. godine neće se razmatrati).