Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

„Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

  Datum objave: 27. ožujka 2023.

„Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

 

Ministarstvo poljoprivrede, kao tijelo nadležno za uspostavu politike sprječavanja nastajanja otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, provodi aktivnosti iz novoga Plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2023. do 2028. godine. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bila je uključena u njegovu izradu te je suradnik u provedbi aktivnosti vezanih za strukovno obrazovanje.

Edukacija djece rane predškolske dobi te učenika u osnovnim i srednjim školama, u okviru Mjere 4., na temu sprječavanja otpada od hrane i smanjenja nastajanja otpada od hrane u cilju podizanja svijesti i informiranosti potrošača, jest prioritet.

U okviru kampanje Ministarstvo poljoprivrede i ove, 2023., godine, treći put zaredom, planira organizirati izložbu učeničkih radova na temu otpada od hrane pod nazivom Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!, a oni mogu biti vezani za kurikulume i nastavne planove i programe ustanove koja ih prijavljuje.

Izložba će se održati 28. rujna 2023. godine,  dan uoči Svjetskog dana osviještenosti o otpadu od hrane (29. rujna), koji se svake godine obilježava. Izlaganje radova planirano je kroz sedam sekcija tematski povezanih s otpadom od hrane, koje zajedno čine jednu cjelinu. Cilj je pružiti informaciju i educirati posjetitelje (potrošače) o problematici otpada od hrane i načinima na koje se može utjecati na njegovo smanjenje. Učenički umjetnički i kreativni radovi bit će izloženi u okviru definiranih sekcija.

Detaljne informacije možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede na poveznici u nastavku: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/poziv-osnovnim-i-srednjim-skolama-za-sudjelovanjem-na-izlozbi-hrana-nije-otpad-i-ja-mogu-utjecati/6014 kao i javni poziv: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20poziv_Izlo%C5%BEbaHRanaNijeOtpad%202023.pdf.

Prijave se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, propisno ovjerene od osobe koja zastupa školu (potpis i pečat) u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane

S naznakom: lzložba: „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati! – prijava na Javni poziv”

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagrebu

(prijave s poštanskim žigom nakon 28. travnja 2023. godine neće se razmatrati).