Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Objavljeni Javni pozivi za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

  Datum objave: 23. srpnja 2021.

Objavljeni Javni pozivi za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

 

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Mile Živčić, dana 23. srpnja 2021. godine, upućuje sljedeće

Javne pozive

za prijavu kandidata za koordinatore i članove Radnih skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

 

Radna skupina za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma imat će zadaću razviti sektorski kurikulum i strukovne kurikulume planirane u okviru aktivnosti ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

U svom radu koordinatori i članovi radnih skupina će se služiti Metodologijom izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje, koju je Agencija razvila u sklopu istoga Projekta te će se konzultirati s podsektorskim radnim skupinama te posebnom radnom skupinom i Agencijom od kojih će primati upute i prijedloge po pojedinim koracima procesa razvoja kurikuluma.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći cjeloviti tekst Javnih poziva za 13 obrazovnih sektora kao i Provjerni list s uputama i Prijavni obrazac.

Rok za prijavu: do 1. listopada 2021. godine.

Prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom korištenjem prijavnog obrasca u preporučenom PDF formatu na e-adresu: prijave.modernizacija@asoo.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.