Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Programsko razdoblje 2014. – 2020.

Strateški dokumenti

EUROPA 2020. – EUROPSKA STRATEGIJA ZA PAMETAN, ODRŽIV I UKLJUČIV RAST EUROPA 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i […]

Operativni programi

OPERATIVNI PROGRAM “UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.” Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali v. 11.0 na engleskom jeziku Operativni program Učinkoviti ljudski […]

Institucionalni okvir

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih […]

Komunikacija i vidljivost

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 2014.-2020. Komunikacijska strategija za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih fondova za […]

Upute za prijavitelje i korisnike

UPUTA O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PLAĆA I TROŠKOVA POVEZANIH S RADOM U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 2014. – 2020. Uputa o […]

Ostale relevantne upute

Uputa Upravljačkog tijela OP ULJP temeljem zaključaka Vlade o mjerama pomoći gospodarstvu uslijed epidemije SARS-CoV-2 virusa Uputa Upravljačkog tijela o […]