Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Programsko razdoblje 2014. – 2020.

Strateški dokumenti

EUROPA 2020. – EUROPSKA STRATEGIJA ZA PAMETAN, ODRŽIV I UKLJUČIV RAST EUROPA 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i […]

Operativni programi

OPERATIVNI PROGRAM “UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.” Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali v. 5.0 na engleskom jeziku Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali […]

Institucionalni okvir

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih […]

Komunikacija i vidljivost

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 2014.-2020. Komunikacijska strategija za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih fondova za […]

Upute za prijavitelje i korisnike

UPUTA O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PLAĆA I TROŠKOVA POVEZANIH S RADOM U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 2014. – 2020. Uputa o […]

Ostale relevantne upute

Uputa Upravljačkog tijela OP ULJP temeljem zaključaka Vlade o mjerama pomoći gospodarstvu uslijed epidemije SARS-CoV-2 virusa Uputa Upravljačkog tijela o […]

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729