Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Upute za prijavitelje i korisnike

UPUTA O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PLAĆA I TROŠKOVA POVEZANIH S RADOM U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 2014. – 2020.

UPUTA UPRAVLJAČKOG TIJELA O POSTUPANJU PRILIKOM ANGAŽMANA VANJSKIH OCJENJIVAČA

UPUTA ZA PRIJAVITELJE I KORISNIKE OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. – O PROVEDBI HORIZONTALNIH NAČELA

UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA – INFORMIRANJE I VIDLJIVOST PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020.