Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Upute za prijavitelje i korisnike

UPUTA O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PLAĆA I TROŠKOVA POVEZANIH S RADOM U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 2014. – 2020.

UPUTA UPRAVLJAČKOG TIJELA O POSTUPANJU PRILIKOM ANGAŽMANA VANJSKIH OCJENJIVAČA

UPUTA ZA PRIJAVITELJE I KORISNIKE OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. – O PROVEDBI HORIZONTALNIH NAČELA

UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA – INFORMIRANJE I VIDLJIVOST PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020.

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729