Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Projekt “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 11.828.218,80 HRK, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Projekt se financira u okviru Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Projekt traje do ožujka 2021. godine.

Projekt će omogućiti značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika utemeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, sa širokom mrežom stručnjaka, a strukovnim nastavnicima kao ciljnoj skupini će se osigurati bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija i tako podići kvaliteta poučavanja i učeničkih postignuća te kapacitet za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju.

Ključne aktivnosti u 2019. godini:

  • Radna skupina je razvila Koncept mrežnog portala stručnog usavršavanja kao preduvjeta za izradu cjelovitih rješenja, odnosno mrežnoga portala koji će sadržavati pisane i video materijale, tečajeve za e-učenje, webinare i ostale materijale vezane za stručno usavršavanje
  • tijekom godine izrađen je i pušten u rad mrežni portal za podršku stručnom usavršavanju www.edu.asoo.hr te je u tijeku izrada sadržaja koji će se nalaziti na portalu
  • održana su 23 stručna skupa prema Konceptu novoga modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta kojima je obuhvaćeno 306 nastavnika
  • provedeno je osam od deset planiranih generičkih stručnih usavršavanja za ciljne skupine nastavnika – pripravnika, u svrhu jačanja njihovih kompetencija za polaganje stručnih ispita u Zagrebu (16. 9. i 14. 10., 18. 9. i 16.10. te 20. 9. i 18. 10. 2019.)
  • stručni skupovi za pripravnike također su se počeli provoditi prema novome modelu kojim je propisano da pripravnici trebaju imati minimalno 12 sati vođene edukacije, zbog čega je bilo potrebno stručne skupove produžiti na dva dana
  • održane su dvije svečanosti napredovanja / obnove zvanja (28. lipnja i 13. prosinca 2019.)
  • organizirano je dvodnevno događanje za zaposlenike ASOO-a u svrhu podrške poslovima planiranja i provedbe stručnih usavršavanja te implementacije novoga modela
  • održani su III. Dani strukovnih nastavnika od 9. do 11. listopada u Šibeniku. Na događanju je sudjelovalo oko 500 sudionika. Dani strukovnih nastavnika predstavljaju odličnu priliku da se podigne društveni ugled nastavnika u javnosti te da se još bolje promovira sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • u svrhu čvršće povezanosti između Agencije i ustanova za strukovno obrazovanje održana je dvodnevna nacionalna 4. Konferencija za ravnatelje strukovnih škola u Svetom Martinu na Muri od 19. do 20. studenoga 2019. godine. Ključna tema Konferencije bila je provedba inovacija u sustavu strukovnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na nove modele stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta te učeničkih natjecanja. Raspravljalo se o trenutačnoj fazi modernizacije strukovnih kurikuluma, a sudionici su se upoznali i s aktualnostima u sustavu strukovnog obrazovanja, kao i rezultatima TALIS 2018. istraživanja

Mrežna stranica projekta nalazi se na https://edu.asoo.hr/

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729