Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Projekt “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 11.828.218,80 HRK, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Projekt se financira u okviru Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Projekt traje do ožujka 2021. godine.

Projekt će omogućiti značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika utemeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, sa širokom mrežom stručnjaka, a strukovnim nastavnicima kao ciljnoj skupini će se osigurati bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija i tako podići kvaliteta poučavanja i učeničkih postignuća te kapacitet za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju.

Do sada su tijekom provedbe projekta ostvareni sljedeći rezultati:

  • Provedeno je istraživanje o potrebama za dodatnim stručno-profesionalnim razvojem nastavnika strukovnih predmeta kao i trendova u gospodarstvu u pojedinim sektorima pomoću kojeg se uspješno analizirao postojeći sustav stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta
  • Na temelju rezultata provedenog istraživanja, Radna skupina za izradu Koncepta stručnog usavršavanja izradila je Koncept novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta prema kojem se kroz 2 ciklusa stručnog usavršavanja obuhvatilo 306 nastavnika strukovnih predmeta
  • Održana 23 stručna skupa
  • Stručni skupovi za nastavnike pripravnike također su se počeli provoditi prema novom modelu stručnog usavršavanja kojim je propisano 12 sati vođene edukacije zbog čega se trajanje skupova za nastavnike pripravnike produžilo na dva dana. Do sada je, u svrhu jačanja kompetencija za polaganje stručnih ispita, ukupno provedeno 10 generičkih stručnih skupova za nastavnike pripravnike
  • Izrađen je i pušten u rad mrežni portal za podršku stručnom usavršavanju edu.asoo.hr te je u tijeku izrada sadržaja koji će se nalaziti na portalu
  • Održano je 6 svečanosti napredovanja / obnove zvanja.
  • Održana su četiri događanja Dani strukovnih nastavnika na kojima se usavršavalo gotovo 1700 strukovnih nastavnika kroz više od 150 predavanja i radionica. Posljednji događaj bio je u 4. do 6. ožujka 2020. godine u Šibeniku.
  • U svrhu čvršćeg povezivanja Agencije i ustanova za strukovno obrazovanje te unaprjeđenja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja održane su i tri Konferencije za ravnatelje strukovnih škola.

Mrežna stranica projekta nalazi se na https://edu.asoo.hr/