Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Projekt “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” bio je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je bila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosila je ukupno 11.828.218,80 HRK, od čega se 85% sufinanciralo iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Projekt se financirao u okviru Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje se financirala kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Projekt je trajao do kraja rujna 2021. godine.

Projekt je omogućio značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika utemeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, sa širokom mrežom stručnjaka, a strukovnim nastavnicima kao ciljnoj skupini se osigurala bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija i tako podigla kvaliteta poučavanja i učeničkih postignuća te kapacitet za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju.

Tijekom provedbe projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

 • provedeno je istraživanje o potrebama za dodatnim stručno-profesionalnim razvojem nastavnika strukovnih predmeta kao i trendova u gospodarstvu u pojedinim sektorima pomoću kojeg se uspješno analizirao postojeći sustav stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta
 • objavljene su Smjernice za stručno usavršavanje i trajni profesionalni razvoj.  
 • na temelju rezultata provedenog istraživanja, Radna skupina za izradu Koncepta stručnog usavršavanja izradila je Koncept novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta prema kojem se kroz 5 ciklusa stručnog usavršavanja obuhvatilo 655 nastavnika strukovnih predmeta
 • nakon detaljne revizije Koncepta novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, objavljena je njegova revidirana verzija Novi model stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta te su donesene i Preporuke za osiguravanje kvalitete novog koncepta i provedbe otvorenog programa.
 • prema novom modelu održano je 56 stručnih skupova u 5 ciklusa stručnog usavršavanja
 • stručni skupovi za nastavnike pripravnike također su se provodili prema novom modelu stručnog usavršavanja kojim je propisano 12 sati vođene edukacije zbog čega se trajanje skupova za nastavnike pripravnike produžilo na dva dana. U svrhu jačanja kompetencija za polaganje stručnih ispita, ukupno je provedeno 10 generičkih stručnih skupova za nastavnike pripravnike
 • izrađen je i pušten u rad mrežni portal za podršku stručnom usavršavanju edu.asoo.hr na kojem je objavljeno 5 opširnije pisanih materijala za 4 različita modula prema Konceptu novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, 23 kraće pisanih materijala za 14 različitih modula te 15 webinara i 4 e-tečaja
 • održano je 6 svečanosti napredovanja / obnove zvanja.
 • održano je pet događanja Dani strukovnih nastavnika na kojima se usavršavalo gotovo 2000 strukovnih nastavnika kroz više od 180 predavanja i radionica. Posljednji događaj, održan od 15. do 18. lipnja 2022. godine u Šibeniku, bio je organiziran pod strogim epidemiološkim mjerama sa sudionicima podijeljenima u 2 skupine.
 • Nakon uspješno održanih 5 događanja Dani strukovnih nastavnika izrađena je brošura Dani strukovnih nastavnika sa svim informacijama o predavanjima i radionicama, domaćim i inozemnim predavačima te sudionicima i njihovim osvrtima na svake pojedine Dane
 • u svrhu čvršćeg povezivanja Agencije i ustanova za strukovno obrazovanje te unaprjeđenja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja održane su i tri Konferencije za ravnatelje strukovnih škola.

Mrežna stranica projekta nalazi se na https://edu.asoo.hr/