Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Naziv projektaDaljnji razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO)

Opis projekta – Kroz jačanje Povjerenstva i Operativnog tima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) ovaj projekt će poduprijeti upravljanje i razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) na nacionalnoj razini.
Vrsta ugovorausluge
Referentni broj – EuropeAid/127471/D/SER/HR
Vrijednost ugovoraEUR 1.468.000
Projekt provodi konzorcij – WYG International Limited in consortium with Tribal Helm Corporation Ltd
Partner u projektu – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Vrijeme trajanja ugovora – 18 mjeseci
Početak ugovora – 18. siječnja 2010.
Kraj ugovora – 18. srpnja 2011.
Više informacija:
Vlatko Rosner, voditelj Ureda
telefon: +385 (0)1 4882 805
Adresa Projektnog ureda:
Varšavska 8
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Opći cilj i svrha projekta
Opći cilj projekta je osigurati neprekidno poboljšavanje obrazovnog sustava u Hrvatskoj vezanog uz prenosivost i priznanje kompetencija i kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada na nacionalnoj/EU razini kako bi se podržao sustav transparentnosti i mobilnosti kao i zapošljivost hrvatskih građana.
Svrha ovog projekta je “kroz jačanje Povjerenstva i Operativnog tima HKO-a, podržati ukupno upravljanje i razvoj HKO-a na nacionalnoj razini.”Zadaci projekta
Komponenta 1 – Opsežna analiza relevantnog pravnog okvira
Komponenta 1 bavit će se analizom relevantnog pravnog okvira kako bi se izradio nacrt preporuka pravnog okvira za razvoj HKO-a.
Komponenta 2 – Ciljani rad na programima osposobljavanja i usavršavanja
Komponenta 2 razvit će i predložiti odgovarajuću metodologiju za analizu formalnog i neformalnog programa osposobljavanja i usavršavanja, te dvogodišnji srednjoškolskih obrazovnih programa, uključujući procese procjene i vrednovanja kao i razvoj standarda kvalifikacije za odabrane sektore.
Komponenta 3 – Razvoj standarda kvalifikacija i daljnja izgradnja kapaciteta
Komponenta 3 koncentrirat će se na razvoj standarda kvalifikacija i kurikuluma unutar 5 sektora. Kako bi se pružilo što bolje širenje znanja i vještina vezanih uz HKO, kreirat će se program osposobljavanja trenera za razvoj HKO-a.
Očekivani rezultati
Komponenta 1 – Opsežna analiza relevantnog pravnog okvira
Komponenta 2 – Ciljani rad na programima osposobljavanja i usavršavanja
Komponenta 3 – Razvoj standarda kvalifikacije i daljnja izgradnja kapaciteta

 

 

Naziv projektaUključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje
Opis projekta – Projekt će razviti ključne elemente za inovativne mehanizme na nacionalnoj i regionalnoj razini koji će učenicima s invaliditetom omogućiti pristup strukovnom obrazovanju i tržištu rada
Vrsta ugovorausluge
Referentni broj – EuropeAid/127470/D/SER/HR
Vrijednost ugovora – EUR 994.980
Projekt provodi konzorcij – GET GERMAN EDUCATION AND TRAINING GmbH
in consortium with TAU ON LINE, Gesellschaft für Versicherungswirttschaft und Gesaltung e.V (GVG), AArhus Technical College, S.I.C.I. Dominus
Partner u projektu – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Vrijeme trajanja ugovora – 20 mjeseci
Početak ugovora – 25. siječnja 2010.
Kraj ugovora – 26. rujna 2011.
Više informacija:
Henry Leerentveld, voditelj projekta
telefon: +385 (0)1 4882 804
e-pošta: henry.leerentveld@mzos.hr
Adresa Projektnog ureda:
Varšavska 8
10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Opći cilj projekta je unaprijediti obrazovna postignuća učenika s teškoćama, u skladu s njihovim potrebama, njihovim mogućnostima na tržištu rada i njihovom cjelokupnom društvenom integracijom.
Svrha projekta je razviti ključne elemente za inovativne mehanizme na nacionalnoj i regionalnoj razini koji će učenicima s teškoćama omogućiti pristup strukovnom obrazovanju i tržištu rada. Projekt je usmjeren na doprinos inkluziji učenika s teškoćama u redovno strukovno obrazovanje uzimajući u obzir njihove specifične i individualne potrebe. Naglasak je na profesionalnoj i društvenoj procjeni, npr. procjeni mogućnosti, prije nego procjeni ograničenja osoba s teškoćama.
Projekt će postići navedene ciljeve kroz provedbu tri komponente:

Komponenta 1 treba modernizirati strukovne kurikulume za učenike s teškoćama na način da se uzmu u obzir potrebe i mogućnosti na tržištu rada. Komponenta će također uključivati razvoj stručnog usavršavanja nastavnika koji rade s učenicima s teškoćama u strukovnom obrazovanju. Jačanje kapaciteta korisnika da uspješno provedu projekte u sklopu sheme za bespovratna sredstva, kroz treninge i „help desk“, zaokružuju aktivnosti ove komponente.
Komponenta 2 obuhvaća potrebu za usklađivanjem postojećeg relevantnog zakonodavstva u području obrazovanja učenika s teškoćama.
Komponenta 3 će pomoći razviti kapacitete poslodavaca i drugih socijalnih partnera za pružanje stručne prakse učenicima s teškoćama.

Projekt će tijekom provedbe postići sljedeće rezultate:
Komponenta 1
• Odabrani programi za strukovno obrazovanje
za učenike s teškoćama (za 4 zanimanja) su osuvremenjeni
• Uspostavljen kvalitetni i održivi sustav stručnog usavršavanja nastavnika koji rade s učenicima s teškoćama u strukovnom obrazovanju
• Korisnici bespovratnih sredstava su bolje informirani i upoznati s procedurama i mehanizmima vezanim za provedbu shema bespovratnih sredstava unutar IPA programa
Komponenta 2
• Izrađene preporuke za harmonizaciju relevantnog zakonodavstva u području obrazovanja za učenike s teškoćama
Komponenta 3
• Poboljšana osposobljenost poslodavaca za provedbu mehanizama praktične nastave
Ključne metode u provedbi projekta:
– Radne skupine
– Studijski posjeti zemljama EU
– Treninzi, radionice i konzultacije
– Analize – potreba na tržištu rada, kurikuluma,
mehanizama praktične nastave, nastavnih
metoda, zakonodavstva
– Razvoj/modifi kacija strukovnih kurikuluma
– Procjena potreba za obukom

 

Naziv projekta – Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja/kvalifikacija i kurikuluma
Opis projekta – Projekt je usmjeren na utvrđivanje i poboljšanje rezultata postignutih reformom sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ostvarenih kroz program Europske Unije CARDS i potpore razvoju kvalifikacija i strukovnih kurikuluma u skladu s potrebama gospodarstva i samih učenika te u skladu s HKO-om.
Vrsta ugovora usluge
Referentni broj – EuropeAid/127472/D/SER/HR
Vrijednost ugovora – EUR 1.799.965
Projekt provodi konzorcijScottish Qualifications Authority (SQA) in consortium with GOPA Consultants and Fontys University of Applied Sciences
Partner u projektuAgencija za strukovno obrazovanje
Vrijeme trajanja ugovora – 24 mjeseca
Početak ugovora – 27. siječnja 2010.
Kraj ugovora – 27. siječnja 2012.
Više informacija:
Jürgen Weiss, voditelj Tima
telefon: +385 (0)1 62 74 683
Branka Krizmanić, voditeljica Ureda
telefon: +385 (0)1 62 74 681
Adresa Projektnog ureda:
Radnička 37b
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Više o projektu možete pronaći ovdje
Naziv projektaRazvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Opis projekta – Cilj ovog projekta je omogućiti razvoj jedinstvenoga i sustavnog pristupa razvoju osiguranja kvalitete SOO-a u skladu s kopenhaškim/maastrichtskim kriterijima, s naglaskom na provedbu ovog koncepta u praksi te na ulozi određenih aktera u procesu. Projekt će potaknuti i razmjenu informacija o osiguranju kvalitete između pružatelja SOO-a i šire javnosti.
Vrsta ugovorausluge
Referentni broj – EuropeAid/127474/D/SER/HR
Vrijednost ugovora – EUR 1.639.750
Projekt provodi konzorcij – WYG International Limited in consortium with Tribal Helm Corporation Ltd
Partner u projektu – Agencija za strukovno obrazovanje
Vrijeme trajanja ugovora – 24 mjeseca
Početak ugovora3. ožujka 2010.
Kraj ugovora – 5. ožujka 2012.
Više informacija:
Ivančica Benić
Voditeljica Ureda i prevoditeljica
telefon: +385 (0)1 6274 612
mobitel: +385 (0)99 855 7291
Adresa Projektnog ureda:
Radnička 37b
10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Više o projektu možete pronaći ovdje

 

Naziv projekta Implementacija novih kurikuluma
Opis projekta – Potaknuti uvođenje novih, visokokvalitetnih kurikuluma imajući u vidu rezultate/postignuća CARDS/IPA VET programa te uvođenje sustavnog pristupa razvoju inovativne kulture u strukovnim školama, u skladu s potrebama tržišta rada na lokalnoj i/ili regionalnoj razini te razviti profesionalne kapacitete ASO-a i strukovnih škola za uspješnu pripremu i provedbu IPA IV. RLJP grant-sheme te budućih projekata koji će se financirati kroz Europski socijalni fond (ESF).
Vrsta ugovorausluge
Referentni broj – EuropeAid/127473/D/SER/HR
Vrijednost ugovora – EUR 1.065.500
Projekt provodi konzorcij – EPRD sp. z.o.o. in consortium with University of Jyväskylä, European Profiles SA, Chronos Info
Partner u projektu – Agencija za strukovno obrazovanje
Vrijeme trajanja ugovora – 18 mjeseci
Početak ugovora – 15. travnja 2010.

Kraj ugovora – 17. listopada 2011.

Više o projektu možete pronaći ovdje

 

Naziv projektaRegionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova
Opis projekta – Ovaj projekt će poboljšati ključne i ostale kompetencije odraslih polaznika kroz modernizaciju postojećih i razvoj novih kratkih programa ustanova za obrazovanje odraslih, koji će im omogućiti da aktivnije sudjeluju na tržištu rada. Pridonijet će i stvaranju regionalne mreže uspostavom i/ili nastavkom suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih za razmjenu programa i njihovom suradnjom s lokalnim partnerima, nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim partnerima kako bi se obuhvatile potrebe odraslih polaznika.
Vrsta ugovorausluge
Referentni broj – EuropeAid/127475/D/SER/HR
Vrijednost ugovora – EUR 1.468.750
Projekt provodi konzorcij – EEO Group S.A. in consortium with: Project Management Ltd, RAZBOR d.o.o., DEVELOR Ltd, Scottish Qualifications Authority (SQA)
Partner u projektu – Agencija za obrazovanje odraslih
Vrijeme trajanja ugovora – 22 mjeseca
Početak ugovora – 17. svibnja 2010.

Kraj ugovora – 17. studenoga 2011.

Više informacija:
gospodin Paul Roeders, voditelj projektnog tim
telefon: +385 (0)1 500 5647; E-mail: paul.roeders@asoo.hr
gospođa Ana Begić, voditeljica ureda
telefon: +385 (0)1 500 5638; E-mail: ana.begic@asoo.hr

Adresa projektnog ureda:
Radnička 37b
10000 Zagreb
Hrvatska

Opis projekta – Ovaj projekt će poboljšati sposobnosti odraslih polaznika, kroz modernizaciju postojećih i razvoj novi kratkih programa za obrazovanje odraslih, koji će im omogućiti aktivnije sudjelovanje na tržištu rada , posebno u izabranim područjima od posebne državne skrbi. Projekt također za cilj ima i širenje regionalne mreže ustanova za obrazovanje odraslih, za razmjenu i širenje programa i razvoj suradnje ustanova za obrazovanje odraslih i važnih lokalnih partnera (posebno poslodavaca) i to sve u svrhu boljeg ispunjavanja potreba odraslih polaznika.

 

 

Naziv projekta – Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje
Opis projekta – Ojačati cjelokupne institucionalne i administrativne kapacitete Agencije za strukovno obrazovanje kako bi mogla obavljati svoju temeljnu zadaću kao središnje mjesto za sve dionike u sustavu SOO-a i kao glavni nositelj reforme SOO-a u Hrvatskoj.
Vrsta ugovorausluge
Referentni broj – EuropeAid/127476/D/SER/HR
Vrijednost ugovora – EUR 1.168.500
Projekt provodi konzorcij – Hulla & Co. Human Dynamics KG in consortium with GOPA Consultants
Partner u projektu – Agencija za strukovno obrazovanje
Vrijeme trajanja ugovora – 18 mjeseci
Početak ugovora – 7. lipnja 2010.

Kraj ugovora – 7. prosinca 2011.

Više o projektu možete pronaći ovdje