Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Donesena Odluka o financiranju projekta “Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa” (SF.5.4.06.01.0001)

  Datum objave: 10. srpnja 2024.

Donesena Odluka o financiranju projekta “Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa” (SF.5.4.06.01.0001)

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posredničko tijelo razine 1 u postupku izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Upravi za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je Odluku o financiranju projekta SF.5.4.06.01.0001 Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioriteta P5. Zapošljavanje mladih, Specifičnog cilja ESO4.6. 5.f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih , uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom (ESF+) Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 94.628.460,00 EUR uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

Dokument je dostupan u rubrici: “Natječaji”.