Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Učenici s teškoćama u razvoju

Programi predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi djece s autističnim poremećajima

Program odgoja i osnovnog školovanja učenika s autističnim poremećajima

Program rehabilitacije odraslih osoba s autističnim poremećajima

Nastavni planovi i programi odgoja i osnovnog školovanja učenika s teškoćama u razvoju

Nastavni plan i program
Njegovatelj/ica (TES)

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729