Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zakoni i podzakonski akti

Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa
Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Strategija razvoja sustava strukovnog obrazovanja u RH 2008. – 2013.
Zakon o strukovnom obrazovanju
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
Ispravke zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i stednjoj školi
Pravilnik o polaganju državne mature
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Polazne osnove Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Odluka o uspostavi obrazovnih sektora u strukovnom obrazovanju
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama
Pomoćna nastavna sredstva
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o izmjenama pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
Zakon o obrtu
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Zakon o obrazovanju odraslih
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu,
Zakon o pučkim otvorenim učilištima
Zakon o ustanovama

Nacionalna klasifikacija zanimanja
Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja

Obavijest u vezi s člankom 5.c Zakona o javnoj nabavi

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2013./2014.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2014./2015.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2015./2016.
Odluka o izmjenama odluke o donošenju Uputa, Vremenika i sastava povjerenstava za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u školskoj godini 2015./2016.
Odluka o izmjenama odluke o donošenju Uputa, Vremenika i sastava povjerenstava za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u školskoj godini 2015./2016.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazavnih programa za školsku godinu 2018./2019.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2019./2020.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2016./.2017.

Odluka o naknadi troškova završnog rada

Odluka o iznosu naknade za usluge vanjskih stručnjaka na ESF projektima

Odluka o nadoknadi putnih troškova osobama koje nisu radnici Agencije za projekt Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Odluka o izmjeni odluke o iznosu naknade

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr
O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729