Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

Projekt ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukvono obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 17.838.100,00 HRK, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Projekt traje 40 mjeseci počevši od siječnja 2019. godine. Cilj projekta je razvoj sustava osiguravanja kvalitete kroz izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima. Projekt se sastoji od četiri elementa, od kojih se jedan odnosi na nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih PIAAC, u sklopu kojega će Hrvatska imati priliku, po prvi put, utvrditi razinu temeljnih vještina – čitalačkih, numeričkih i rješavanja problema – kod odraslog stanovništva u dobi od 16 do 65 godina. Ovim projektom uspostavlja se sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih kroz uvođenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC, izradu modela osiguravanja kvalitete sustava obrazovanja odraslih, uvođenje samovrednovanja ustanova i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje kapaciteta stručnjaka za potrebe provedbe novog modela osiguravanja kvalitete.

Temeljem službene obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja prema Europskoj komisiji 14. lipnja 2018. i Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj 15. lipnja 2018., Hrvatska se priključila provedbi drugog ciklusa istraživanja PIAAC. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je imenovana institucijom zaduženom za provedbu ovog istraživanja u Hrvatskoj. Istraživanje PIAAC je najveća i najinovativnija procjena velikog opsega u području pismenosti odraslih. Cilj mu je pružiti sveobuhvatnu sliku ključnih vještina među radno sposobnim stanovništvom (16-65) te istražiti kako se te vještine koriste na poslu i u društvu, kako se mijenjaju s obzirom na stupanj obrazovanja, osposobljenosti i iskustvo učenja odraslih te kako je ovladanost vještinama povezana s obrazovnim, ekonomskim i socijalnim ishodima odnosno visinom plaće, radnim statusom, gospodarskim rastom i produktivnošću te u konačnici i socijalnom dobrobiti.