Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Projekt “Promocija cjeloživotnog učenja faza II” ukupne vrijednosti 11.840.800,00 kn (1.571.544,23 eura), financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (OP ULJP 2014 – 2020). Nositelj projekta je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), a projekt se provodio u razdoblju od 2020. do 2023. godine.

Svrha i ciljevi projekta

Svrha je projekta odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja građana RH u cjeloživotno učenje podizanjem svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, promocijom različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje te širenjem postojećih i uvođenjem novih aktivnosti povećati sudjelovanje/uključenost odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, a kako bi se jačala njihova konkurentnost na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu.

Nadalje, kroz niz aktivnosti koje su se organizirale u sklopu projekta, jačale su se i kompetencije obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih.

Projektne su aktivnosti bile organizirane u sklopu četiri elemenata:

 1. Nacionalna kampanja promocije cjeloživotnog učenja
 2. Jačanje kompetencija obrazovnog osoblja u ustanovama za obrazovanje odraslih
 3. Promidžba i vidljivost
 4. Upravljanje projektom i administracija

U nastavku slijedi pregled ostvarenih aktivnosti projekta:

 • izrađen je redizajn vizualno-komunikacijskog rješenja projekta
 • formirana je Radna skupina za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU u RH 2017. – 2021. te je izrađena Publikacija o rezultatima praćenja provedbe Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u RH 2017. – 2021. i unaprjeđenja promocije cjeloživotnog učenja
 • održana su dva studijska posjeta u Francuskoj i Slovačkoj zbog pregleda najboljih praksi EU-a u području cjeloživotnog učenja, s posebnim naglaskom na aktivnosti i mjere promocije cjeloživotnog učenja u relevantnim institucijama
 • održane su tri stručno-znanstvene konferencije na kojima je sudjelovalo ukupno oko 250 sudionika te su izrađene tri publikacije nakon održanih stručno-znanstvenih konferencija s ciljem daljnje diseminacije između obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih
 • izrađeni su komunikacijski materijali za medijske kampanje promicanja cjeloživotnog učenja
 • provedene su tri medijske kampanje promicanja cjeloživotnog učenja.

Budući na to da je jedan od ciljeva projekta promocija važnosti i različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj, naglasak cjelokupnog projekta bio je upravo na promociji cjeloživotnog učenja, zbog čega su se i tijekom provedbe projekta provodile intenzivne kampanje i oglašavanje u različitim vrstama medija poput tiskanih medija, elektroničkih medija, televizija, radio, internet (oglašavanje putem oglasa na internetu i mrežnih portala, društvenim mrežama te oglašavanje na javnim površinama).

U svim godinama provedbe projekta angažirano je osam regionalnih koordinatora koji su pomagali u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocije cjeloživotnog učenja s ciljem decentralizacije aktivnosti vezanih uz učenje i obrazovanje, odnosno s ciljem uključivanja svih regija i županija RH u aktivnosti projekta.

Slijedi pregled aktivnosti koje su se provele u sklopu tri Nacionalne kampanje promocije cjeloživotnog učenja:

 • održane su tri Svečanosti otvaranja Tjedna cjeloživotnog učenja (15., 16. i 17. Tjedna cjeloživotnog učenja) na kojima je sudjelovalo ukupno 336 sudionika
 • organizirana su tri Sajma cjeloživotnog učenja za koje nije moguće navesti točan broj sudionika budući na to da je riječ o događanju otvorenog i izložbenog tipa na kojem nije moguće prebrojati i evidentirati svakog pojedinog posjetitelja
 • dodijeljeno je ukupno 9 nagrada Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba i 9 Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih u RH. Nagrada Maslačak znanja postala je jedna od najvažnijih i neprepoznatljivijih sastavnica projekta Promocija cjeloživotnog učenja, jer upravo isticanjem osobnih primjera pojedinaca koji obrazovanjem premošćuju životne poteškoće u ne uvijek poticajnom okruženju građane motiviramo da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih započela je 2017. godine praksu dodjele Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih kojima se želi istaknuti, promovirati i odati priznanje pojedincima koji su, baveći se tim područjem aktivno dugi niz godina, svojim radom i djelovanjem zadužili obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj na stručnoj i znanstvenoj razini.
 • angažirana je 41 ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini koje su organizirale ukupno 62 radionice na kojima je sudjelovalo 853 sudionika

Na navedenim događanjima u sklopu kampanja sudjelovalo je nekoliko tisuća građana. Informiranje građana o tome kako sami mogu postati dio procesa cjeloživotnoga učenja te njihovo motiviranje da se na taj korak odvaže, okosnica je svakog Tjedna cjeloživotnog učenja, a kampanja je bila je snažno medijski popraćena. Aktivnosti kampanje popraćene su i promotivnim materijalima te brošurama o rezultatima kampanje.

 • provedena su tri Međunarodna andragoška simpozija (MAS) na kojima je sudjelovalo ukupno 497 sudionika, a koji su bili usmjereni na aktualne teme vezane uz obrazovanje odraslih. Istaknuti stručnjaci za obrazovanje odraslih na međunarodnoj i nacionalnoj razini informirali su sudionike simpozija o novostima u području obrazovanja odraslih, prenijeli im svoja iskustva iz prakse i tako omogućili da steknu nova andragoška znanja i vještine s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sustava obrazovanja odraslih. Nadalje, radi povećanja kvalitete u području obrazovanja odraslih tijekom svakog Simpozija organizirana su predavanja i radionice za jačanje kapaciteta ciljanih skupina i donositelja odluka za provedbu postupaka osiguravanja i praćenja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih.
 • izrađena su i tiskana tri Sažetka o održanim Međunarodnim andragoškim simpozijima
 • organizirano je ukupno 24 jednodnevnih događanja s andragoškim temama na kojima je sudjelovalo ukupno 482 sudionika

S ciljem unaprjeđenja profesionalizacije i poticanja na razmjenu znanja među nastavnicima koji rade u obrazovanju odraslih provedena su četiri ciklusa andragoških radionica koje je završilo ukupno 100 sudionika/andragoških djelatnika (25 andragoških djelatnika po ciklusu). Kroz četiri ciklusa radionica za usavršavanje, koji su se održali u razdoblju od ožujka 2021. godine do siječnja 2023. godine, polaznici su imali na raspolaganju besplatne, ali vrlo ozbiljne i zahtjevne edukacije organizirane kroz pet modula. Edukacije su se provodile kroz program Curriculum globALE koji obuhvaća pet tematskih osnovnih modula u trajanju od osamnaest radnih dana, odnosno 336 sati, a obrađene su sljedeće teme: Pristup obrazovanju odraslih, Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih, Učenje i poučavanje odraslih, Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih i Metode obrazovanja odraslih.

 • nakon održana četiri ciklusa andragoških radionica, uslijedili su završni radovi/radionice polaznika andragoških radionica. Polaznici su održali ukupno 42 radionice kojima su obuhvaćeni dodatni polaznici iz ustanova za obrazovanje odraslih i srednjih strukovnih škola i tako je napravljena izvrsna diseminacija što je zasigurno dalo i dodatnu vrijednost sustavu obrazovanja odraslih, a na završnim radionicama sudjelovalo je više od 600 andragoških djelatnika
 • održane su tri svečanosti uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica
 • provedene su tri trodnevne radionice za djelatnike ASOO/MZO s ciljem unaprjeđenja suradnje s drugim institucija iz područja obrazovanja čime se je osigurala uključenost i dijeljenje znanja i resursa, a u svrhu maksimiziranja korištenja rezultata projekta
 • održana je završna konferencija projekta, a koja je za cilj imala predstaviti rezultate projekta u sve tri godine provedbe te na taj način još jednom podići razinu svijesti kod svih građana RH kao i donositelja odluka/dionika u području obrazovanja o važnosti cjeloživotnog učenja. Posljednjom aktivnošću je završena provedba projekta te je izrađeno završno izvješće.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/