Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Promocija cjeloživotnog učenja faza II

Projekt “Promocija cjeloživotnog učenja faza II” ukupne vrijednosti 11.840.800,00 kn (1.571.544,23 eura), bio je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (OP ULJP 2014 – 2020). Nositelj projekta bila je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), a projekt se provodio u razdoblju od 2020. do 2023. godine.

Svrha i ciljevi projekta

Svrha projekta bila je odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja građana RH u cjeloživotno učenje podizanjem svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, promocijom različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje te širenjem postojećih i uvođenjem novih aktivnosti povećati sudjelovanje/uključenost odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, a kako bi se jačala njihova konkurentnost na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu.

Nadalje, kroz niz aktivnosti koje su se organizirale u sklopu projekta, jačale su se i kompetencije obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih.

Projektne su aktivnosti bile organizirane u sklopu četiri elemenata:

 1. Nacionalna kampanja promocije cjeloživotnog učenja
 2. Jačanje kompetencija obrazovnog osoblja u ustanovama za obrazovanje odraslih
 3. Promidžba i vidljivost
 4. Upravljanje projektom i administracija

U nastavku slijedi pregled ostvarenih aktivnosti projekta:

 • izrađen je redizajn vizualno-komunikacijskog rješenja projekta
 • formirana je Radna skupina za praćenje provedbe Strateškog okvira PCU u RH 2017. – 2021. te je izrađena Publikacija o rezultatima praćenja provedbe Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u RH 2017. – 2021. i unaprjeđenja promocije cjeloživotnog učenja
 • održana su dva studijska posjeta u Francuskoj i Slovačkoj zbog pregleda najboljih praksi EU-a u području cjeloživotnog učenja, s posebnim naglaskom na aktivnosti i mjere promocije cjeloživotnog učenja u relevantnim institucijama
 • održane su tri stručno-znanstvene konferencije na kojima je sudjelovalo ukupno oko 250 sudionika te su izrađene tri publikacije nakon održanih stručno-znanstvenih konferencija s ciljem daljnje diseminacije između obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih
 • izrađeni su komunikacijski materijali za medijske kampanje promicanja cjeloživotnog učenja
 • provedene su tri medijske kampanje promicanja cjeloživotnog učenja.

Budući da je jedan od ciljeva projekta bio promocija važnosti i različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj, naglasak cjelokupnog projekta bio je upravo na promociji cjeloživotnog učenja, zbog čega su se i tijekom provedbe projekta provodile intenzivne kampanje i oglašavanje u različitim vrstama medija poput tiskanih medija, elektroničkih medija, televizija, radio, internet (oglašavanje putem oglasa na internetu i mrežnih portala, društvenim mrežama te oglašavanje na javnim površinama).

U svim godinama provedbe projekta angažirano je osam regionalnih koordinatora koji su pomagali u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocije cjeloživotnog učenja s ciljem decentralizacije aktivnosti vezanih uz učenje i obrazovanje, odnosno s ciljem uključivanja svih regija i županija RH u aktivnosti projekta.

Slijedi pregled aktivnosti koje su se provele u sklopu tri Nacionalne kampanje promocije cjeloživotnog učenja:

 • održane su tri Svečanosti otvaranja Tjedna cjeloživotnog učenja (15., 16. i 17. Tjedna cjeloživotnog učenja) na kojima je sudjelovalo ukupno 336 sudionika
 • organizirana su tri Sajma cjeloživotnog učenja za koje nije moguće navesti točan broj sudionika budući na to da je riječ o događanju otvorenog i izložbenog tipa na kojem nije moguće prebrojati i evidentirati svakog pojedinog posjetitelja
 • dodijeljeno je ukupno 9 nagrada Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba i 9 Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih u RH. Nagrada Maslačak znanja postala je jedna od najvažnijih i neprepoznatljivijih sastavnica projekta Promocija cjeloživotnog učenja, jer upravo isticanjem osobnih primjera pojedinaca koji obrazovanjem premošćuju životne poteškoće u ne uvijek poticajnom okruženju građane motiviramo da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih započela je 2017. godine praksu dodjele Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih kojima se želi istaknuti, promovirati i odati priznanje pojedincima koji su, baveći se tim područjem aktivno dugi niz godina, svojim radom i djelovanjem zadužili obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj na stručnoj i znanstvenoj razini.
 • angažirana je 41 ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini koje su organizirale ukupno 62 radionice na kojima je sudjelovalo 853 sudionika

Na navedenim događanjima u sklopu kampanja sudjelovalo je nekoliko tisuća građana. Informiranje građana o tome kako sami mogu postati dio procesa cjeloživotnoga učenja te njihovo motiviranje da se na taj korak odvaže, okosnica je svakog Tjedna cjeloživotnog učenja, a kampanja je bila je snažno medijski popraćena. Aktivnosti kampanje popraćene su i promotivnim materijalima te brošurama o rezultatima kampanje.

 • provedena su tri Međunarodna andragoška simpozija (MAS) na kojima je sudjelovalo ukupno 497 sudionika, a koji su bili usmjereni na aktualne teme vezane uz obrazovanje odraslih. Istaknuti stručnjaci za obrazovanje odraslih na međunarodnoj i nacionalnoj razini informirali su sudionike simpozija o novostima u području obrazovanja odraslih, prenijeli im svoja iskustva iz prakse i tako omogućili da steknu nova andragoška znanja i vještine s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sustava obrazovanja odraslih. Nadalje, radi povećanja kvalitete u području obrazovanja odraslih tijekom svakog Simpozija organizirana su predavanja i radionice za jačanje kapaciteta ciljanih skupina i donositelja odluka za provedbu postupaka osiguravanja i praćenja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih.
 • izrađena su i tiskana tri Sažetka o održanim Međunarodnim andragoškim simpozijima
 • organizirano je ukupno 24 jednodnevnih događanja s andragoškim temama na kojima je sudjelovalo ukupno 482 sudionika

S ciljem unaprjeđenja profesionalizacije i poticanja na razmjenu znanja među nastavnicima koji rade u obrazovanju odraslih provedena su četiri ciklusa andragoških radionica koje je završilo ukupno 100 sudionika/andragoških djelatnika (25 andragoških djelatnika po ciklusu). Kroz četiri ciklusa radionica za usavršavanje, koji su se održali u razdoblju od ožujka 2021. godine do siječnja 2023. godine, polaznici su imali na raspolaganju besplatne, ali vrlo ozbiljne i zahtjevne edukacije organizirane kroz pet modula. Edukacije su se provodile kroz program Curriculum globALE koji obuhvaća pet tematskih osnovnih modula u trajanju od osamnaest radnih dana, odnosno 336 sati, a obrađene su sljedeće teme: Pristup obrazovanju odraslih, Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih, Učenje i poučavanje odraslih, Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih i Metode obrazovanja odraslih.

 • nakon održana četiri ciklusa andragoških radionica, uslijedili su završni radovi/radionice polaznika andragoških radionica. Polaznici su održali ukupno 42 radionice kojima su obuhvaćeni dodatni polaznici iz ustanova za obrazovanje odraslih i srednjih strukovnih škola i tako je napravljena izvrsna diseminacija što je zasigurno dalo i dodatnu vrijednost sustavu obrazovanja odraslih, a na završnim radionicama sudjelovalo je više od 600 andragoških djelatnika
 • održane su tri svečanosti uručivanja potvrda polaznicima andragoških radionica
 • provedene su tri trodnevne radionice za djelatnike ASOO/MZO s ciljem unaprjeđenja suradnje s drugim institucija iz područja obrazovanja čime se je osigurala uključenost i dijeljenje znanja i resursa, a u svrhu maksimiziranja korištenja rezultata projekta
 • održana je završna konferencija projekta, a koja je za cilj imala predstaviti rezultate projekta u sve tri godine provedbe te na taj način još jednom podići razinu svijesti kod svih građana RH kao i donositelja odluka/dionika u području obrazovanja o važnosti cjeloživotnog učenja. Posljednjom aktivnošću je završena provedba projekta te je izrađeno završno izvješće.

Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/