Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Predstavljen IPA projekt Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika

  Datum objave: 8. veljače 2013.

Projekt Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, čiji je glavni nositelj Agencija za odgoj i obrazovanje, predstavljen je 12. lipnja 2012. godine na svečanoj konferenciju u Zagrebu.

Projekt financira Europska Unija u okviru Instrumenata pretpristupne pomoći IPA IV. – Razvoj ljudskih potencijala, a provedba ovog 1.200,000 eura vrijednog projekta trajat će do travnja 2014. godine. Svrha je projekta izgradnja kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje za razvoj poboljšanog sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, koji će se temeljiti na novoj strategiji.

Na svečanom predstavljanju projekta, aktivnosti i očekivanih rezultata sudjelovali su viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, koji će sudjelovati u provedbi projekta, predstavnici SPAN Consultantsa koji će voditi projekt, zainteresirani dionici odgojno-obrazovnog sustava te uvaženi gosti pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Ankica Nježić, prvi savjetnik Delegacije Europske Unije u Republici Hrvatskoj Luigi M. Barila i Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje.
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika ključno je za kontinuirano unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava, istaknuo je Vinko Filipović. Promjene u društvu i obrazovanju postavljaju nove zahtjeve pred odgojno-obrazovane radnike, a uloga je Agencije osigurati učinkovitu i djelotvornu podršku za uspješno suočavanje s tim izazovima.
– Nadam se da će projekt doprinijeti da Agencija za odgoj i obrazovanje i sve sastavnice odgojno-obrazovnih institucija u vertikali profitiraju, da budu bolje, kvalitetnije, a sve u cilju poboljšanja cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja – naglasio je Vinko Filipović. U provedbi projekta sudjelovat će 36 viših savjetnika Agencije koji će, naglasio je ravnatelj Filipović, biti nositelji buduće kvalitete stručnog usavršavanja.
Početak provedbe projekta pozdravio je i prvi savjetnik Delegacije Europske Unije u RH-a Luigi M. Barila. Provođenje projekta Poboljšanje sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u Hrvatskoj, naglasio je, važno je upravo zbog toga jer je profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika jedan od srednjoročnih prioriteta strateškog okvira Europske Unije „Obrazovanje i osposobljavanja 2020“.
Zbog ključne uloge koju imaju odgojno-obrazovni radnici u ostvarivanju učeničkih postignuća, unapređenje stručnog usavršavanja ima veliku važnost u cjelokupnim promjenama u obrazovnom sustavu, naglasila je pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Ankica Nježić.
– Stručno usavršavanje najvažnija je pretpostavka uspješne provedbe promjene u sustavu odgoja i obrazovanja. Vjerujem da će ovaj projekt uistinu pridonijeti razvoju stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, a time osnažiti pretpostavke za razvoj cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja – kazala je Ankica Nježić.
Voditelj projektnog tima SPAN Consultants iz Nizozemske Paul Roeders govoreći u stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika i kontinuiranom profesionalnom razvoju u europskim zemljama, na primjeru Finske, Nizozemske i Estonije, analizirao je koji su to važni elementi za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti stručnog usavršavanja. Prije svega, istaknuo je, to su status odgojno-obrazovnih radnika, početno obrazovanje te kvaliteta i uključenost u kontinuirani profesionalni razvoj.
Glavne ciljeve, tijek provedbe projekta i očekivane rezultate provedbe, predstavili su Sanja Urek, pomoćnica ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, Sanja Milović, voditeljica projekta u Agenciji, te stručnjaci koji sudjeluju na projektu Divna Šipoviḱ i Sergij Gabršček.
Projekt se sastoji od tri komponente. U sklopu prve komponente analizirat će se postojeći sustav i potrebe stručnog usavršavanja na osnovi kojih će se utvrditi prioriteti. Na temelju te analize u sklopu druge komponente pripremit će se Strategija stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (2014 –2020) Agencije za odgoj i obrazovanje koja će biti osnova za dugoročni razvoj stručnog usavršavanja. U sklopu treće komponente izradit će se finalna verzija poboljšanog sustava stručnog usavršavanja, koja će uključivati modele treninga, organizaciju rad, ključne teme, pet programa, protokole, smjernice i procedure te akcijski plan za provedbu.