Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU OPERACIJE “RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH”

  Datum objave: 27. svibnja 2020.

DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU OPERACIJE “RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH”

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iii.3. „Unapređenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i podrška odraslima te unapređenje njihovih vještina i kompetencija“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (UP.03.2.3.03.0001), donijelo je 21. svibnja 2020. godine Odluku o financiranju operacije Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Cilj operacije je poboljšanje kvalitete sustava obrazovanja odraslih, odnosno razvoj sustava osiguravanja kvalitete kroz izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 17.838.099,66 HRK. Odluka o financiranju dostupna je na sljedećoj poveznici.

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729