Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU OPERACIJE “RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH”

  Datum objave: 27. svibnja 2020.

DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU OPERACIJE “RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH”

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iii.3. „Unapređenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i podrška odraslima te unapređenje njihovih vještina i kompetencija“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (UP.03.2.3.03.0001), donijelo je 21. svibnja 2020. godine Odluku o financiranju operacije Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Cilj operacije je poboljšanje kvalitete sustava obrazovanja odraslih, odnosno razvoj sustava osiguravanja kvalitete kroz izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 17.838.099,66 HRK. Odluka o financiranju dostupna je na sljedećoj poveznici.