Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Promocija cjeloživotnog učenja

Projekt “Promocija cjeloživotnog učenja” (PCU), ukupne vrijednosti 11.506.369,61 kn, bio je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (OP ULJP 2014 – 2020). Nositelj projekta bila je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), a projekt se provodio u razdoblju od 2016. do 2019. godine.

Svrha i ciljevi projekta

Svrha projekta bila je odgovoriti na identificirani problem nedovoljnog uključivanja građana RH u sustav cjeloživotnog učenja ciljanim aktivnostima promocije važnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih te jačanjem kapaciteta dionika sustava obrazovanja odraslih, a uzimajući u obzir činjenicu da je cjeloživotno učenje bilo strateški cilj RH. Temeljem navedenog bili su definirani i postavljeni ciljevi projekta PCU i to:

 1. promocija važnosti i različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u Republici Hrvatskoj
 2. jačanje kapaciteta svih dionika uključenih u sustav obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Projektne su aktivnosti bile su organizirane u sklopu osam elemenata:

 1. Osmišljavanje sveobuhvatne i kontinuirane promocije cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih u RH
 2. Provedba kampanje promocije cjeloživotnog učenja
 3. Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja (TCU)
 4. Organizacija Međunarodnog andragoškog simpozija
 5. Organizacija i provedba edukacije za djelatnike ASOO/MZO
 6. Izrada i provedba programa jačanja kompetencija andragoških djelatnika
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Upravljanje projektom i administracija

REZULTATI PROJEKTA:

Svrha aktivnosti u okviru Elementa 1 bila je osigurati stratešku podlogu za promociju svih oblika cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj te su se po prvi put analizirale dosadašnje prakse, proučili primjeri u drugim zemljama te predložila strategija kontinuirane promocije cjeloživotnog učenja, uz suradnju relevantnih dionika.

U sklopu ovog elementa bilo je provedeno sveobuhvatno istraživanje obrazovanja odraslih u RH,  temeljem kojeg su izrađeni i tiskani Rezultati istraživanja te Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja 2017. – 2020.

S ciljem provedbe kampanje promocije cjeloživotnog učenja, u organizaciji Agencije održano je ukupno 90 događanja promocije cjeloživotnog učenja:

 • četiri svečana otvorenja TCU-a,
 • četiri Sajma TCU-a,
 • prezentacija Rezultata istraživanja Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj 2017. i Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.
 • dvije stručno – znanstvene konferencije s temama Komu treba obrazovanje odraslih? te Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih
 • 75 regionalnih događanja,
 • dvije regionalne konferencije,
 • predstavljanje ostvarenih rezultata projekta te prezentacija projektnih aktivnosti.

Uspostavljena je i mreža osam regionalnih koordinatora, a u svrhu decentralizacije aktivnosti vezanih uz učenje i obrazovanje, odnosno s ciljem uključivanja svih regija i županija RH u aktivnosti projekta. U okviru projekta održane su četiri nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja tijekom kojih su, u suradnji s regionalnim koordinatorima i ustanovama za obrazovanje odraslih, organizirana brojna besplatna događanja (radionice, predavanja, okrugli stolovi, seminari itd.) na području cijele RH i to:

 • 2016. 700 događanja;
 • 2017. 722 događanja;
 • 2018. 898 događanja;
 • 2019. 747 događanja.

Na navedenim događanjima sudjelovalo je nekoliko desetaka tisuća građana. Informiranje građana o tome kako sami mogu postati dio procesa cjeloživotnoga učenja te njihovo motiviranje da se na taj korak odvaže, bilo je okosnica svakog Tjedna cjeloživotnog učenja, a svaka kampanja bila je i snažno medijski popraćena. Aktivnosti kampanje bile su popraćene i promotivnim materijalima te brošurama o rezultatima kampanje.

Nadalje, u sklopu projekta održana su ukupno četiri Međunarodna andragoška simpozija koji su omogućili svima koji rade u obrazovanju odraslih da se upoznaju s najnovijim trendovima na području andragogije i aktualnostima iz politika obrazovanja odraslih na nacionalnoj i europskoj razini, kao i s primjerima dobre prakse i iskustvima iz cijele Europe. Svaki od Simpozija okupio je više od 200 sudionika.

S ciljem unaprjeđenja profesionalizacije i poticanja na razmjenu znanja među nastavnicima koji rade u obrazovanju odraslih odrađeno je osam ciklusa andragoških radionica na kojima je sudjelovalo ukupno 259 sudionika, odnosno predstavnika ustanova za obrazovanje odraslih. Edukacije su se provodile kroz program Curriculum globALE koji je obuhvaćao pet tematskih osnovnih modula u trajanju od osamnaest radnih dana, odnosno 336 sati, a obrađene su sljedeće teme: Pristup obrazovanju odraslih, Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih, Učenje i poučavanje odraslih, Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih i Metode obrazovanja odraslih.

Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.cjelozivotno-ucenje.hr/