Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Uža lista kandidata za natječaj za pružanje usluga

  Datum objave: 4. siječnja 2010.

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri ASO-u 6. kolovoza 2009. objavljuje užu listu kandidata za projekt „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“ EuropeAid/127475/D/SER/HR, Prioritet 3, Mjera 3.2, Operacija 3.2.1 unutar IV. IPA komponente Razvoj ljudskih potencijala.

Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova

Referenca: EuropeAid/127475/D/SER/HR

Dokument: Shortlist Notice