Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Uspostavljena mrežna stranica za ESF+

  Datum objave: 18. siječnja 2023.

Uspostavljena mrežna stranica za ESF+

 

Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027., sukladno mogućnosti iz članka 49. Uredbe (EU) 2021/1060 osiguralo je izradu Internetske stranice Europskog socijalnog fonda plus.

U okviru predmetne stranice bit će dostupne informacije o Programu Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. s prikazom odabranih prioriteta ulaganja, povezanim ciljevima, aktivnostima te dostupnim mogućnostima financiranja, kao i postignućima u okviru Programa.

Predmetna stranica će se sukladno dinamici provedbe Programa kontinuirano razvijati i širiti svoj sadržaj.

Europski socijalni fond plus (ESF+) glavni je instrument Europske unije za ulaganje u ljude. S proračunom od gotovo 99,3 milijarde EUR za razdoblje 2021. – 2027. fond ESF+ nastavit će znatno doprinositi socijalnim i obrazovnim politikama EU-a .

U okviru kohezijske politike fond ESF+ nastavit će i svoju misiju potpore gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji u EU-u, čime će se smanjiti razlike među državama članicama i regijama.

Fond ESF+ objedinjuje četiri zasebna instrumenta financiranja u programskom razdoblju od 2014. do 2020., odnosno Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Potporom iz fonda ESF+ uglavnom upravljaju države članice, a Komisija ima nadzornu ulogu.

Internet stranici Europskog socijalnog fonda plus možete pristupiti putem poveznice.

Također, uzimajući u obzir trenutnu implementaciju operativnih programa iz financijskog razdoblja 2014.-2020., postojeće internet stranice Europskog socijalnog fonda www.esf.hr bit će i dalje dostupne i aktivne sve do zaključenja predmetnih operativnih programa.