Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem do radnih mjesta budućnosti

  Datum objave: 11. studenoga 2020.

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem do radnih mjesta budućnosti

 

Zelena i digitalna tranzicija mijenjaju naš način života, rada i interakcije, a pandemija bolesti COVID-19 znatno je ubrzala većinu tih promjena.

Pandemija uvelike utječe na izglede na tržištu rada za milijune ljudi u Europi.  Da bismo se oporavili od krize moramo dobro iskoristiti prilike koje nam svima otvaraju zelena i digitalna tranzicija.

To je moguće samo ako ljudi u Europi imaju vještine koje su im potrebne da iskoriste te prilike, što podrazumijeva novo ulaganje u usavršavanje i prekvalifikaciju radne snage.  Pravo na cjeloživotno učenje sadržano je u europskom stupu socijalnih prava. Odraslima omogućuje da steknu nove vještine i napreduju u karijeri tijekom cijelog radnog vijeka, što je iznimno važno za oporavak Europe.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u tome može imati presudnu ulogu. Milijunima ljudi u svijetu pomoglo je da istovremeno uče i zarađuju, ali može pružiti i mnogo više. Mladima omogućuje da steknu početne vještine koje su im potrebne da se ostvare kroz rad, a odraslima omogućuje nastavak učenja i osposobljavanja tijekom cijelog radnog vijeka.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje mladima i odraslima može pomoći da steknu vještine potrebne na tržištu rada i da pronađu kvalitetna radna mjesta, posebno nakon krize uzrokovane pandemijom. Vrijeme je za novi pristup strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi postalo modernije, privlačnije, fleksibilnije i prilagođenije digitalnom dobu i zelenoj tranziciji.

U Programu vještina za Europu iz srpnja 2020. predlažu se ključne mjere za potporu za usavršavanje, dakle poboljšanje postojećih vještina, i prekvalifikaciju ili stjecanje novih vještina, čime se promiče cjeloživotno učenje.

Ta ambiciozna inicijativa uključuje prvi sveobuhvatni politički okvir za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na razini EU-a.  Bez obzira na razlike u sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, naša su načela i ciljevi usklađeni. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje trebalo bi:

  • ispuniti potrebe mladih i odraslih za stjecanjem vještina
  • reagirati na potrebe tržišta rada i osigurati aktivno sudjelovanje u društvu
  • biti integrirano u gospodarske, industrijske i inovacijske strategije
  • u svoje programe uključivati socijalnu i ekološku održivost.

Sada je vrijeme za djelovanje. Prelazak na digitalne tehnologije, održivost i zeleniju budućnost utjecat će na sva radna mjesta.

U Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2020., koji će se održati od 9. do 13. studenoga, razgovarat ćemo o tome kako da te izazove pretvorimo u prilike. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje za zelenu i digitalnu tranziciju tema je ovogodišnjeg Tjedna. Organiziran je u bliskoj suradnji s njemačkim predsjedništvom Vijeća Europske unije, a bit će u potpunosti digitalan i na taj način dostupan širokoj publici.