Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem do radnih mjesta budućnosti

  Datum objave: 11. studenoga 2020.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem do radnih mjesta budućnosti

 

Zelena i digitalna tranzicija mijenjaju naš način života, rada i interakcije, a pandemija bolesti COVID-19 znatno je ubrzala većinu tih promjena.

Pandemija uvelike utječe na izglede na tržištu rada za milijune ljudi u Europi.  Da bismo se oporavili od krize moramo dobro iskoristiti prilike koje nam svima otvaraju zelena i digitalna tranzicija.

To je moguće samo ako ljudi u Europi imaju vještine koje su im potrebne da iskoriste te prilike, što podrazumijeva novo ulaganje u usavršavanje i prekvalifikaciju radne snage.  Pravo na cjeloživotno učenje sadržano je u europskom stupu socijalnih prava. Odraslima omogućuje da steknu nove vještine i napreduju u karijeri tijekom cijelog radnog vijeka, što je iznimno važno za oporavak Europe.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u tome može imati presudnu ulogu. Milijunima ljudi u svijetu pomoglo je da istovremeno uče i zarađuju, ali može pružiti i mnogo više. Mladima omogućuje da steknu početne vještine koje su im potrebne da se ostvare kroz rad, a odraslima omogućuje nastavak učenja i osposobljavanja tijekom cijelog radnog vijeka.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje mladima i odraslima može pomoći da steknu vještine potrebne na tržištu rada i da pronađu kvalitetna radna mjesta, posebno nakon krize uzrokovane pandemijom. Vrijeme je za novi pristup strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi postalo modernije, privlačnije, fleksibilnije i prilagođenije digitalnom dobu i zelenoj tranziciji.

U Programu vještina za Europu iz srpnja 2020. predlažu se ključne mjere za potporu za usavršavanje, dakle poboljšanje postojećih vještina, i prekvalifikaciju ili stjecanje novih vještina, čime se promiče cjeloživotno učenje.

Ta ambiciozna inicijativa uključuje prvi sveobuhvatni politički okvir za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na razini EU-a.  Bez obzira na razlike u sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, naša su načela i ciljevi usklađeni. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje trebalo bi:

  • ispuniti potrebe mladih i odraslih za stjecanjem vještina
  • reagirati na potrebe tržišta rada i osigurati aktivno sudjelovanje u društvu
  • biti integrirano u gospodarske, industrijske i inovacijske strategije
  • u svoje programe uključivati socijalnu i ekološku održivost.

Sada je vrijeme za djelovanje. Prelazak na digitalne tehnologije, održivost i zeleniju budućnost utjecat će na sva radna mjesta.

U Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2020., koji će se održati od 9. do 13. studenoga, razgovarat ćemo o tome kako da te izazove pretvorimo u prilike. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje za zelenu i digitalnu tranziciju tema je ovogodišnjeg Tjedna. Organiziran je u bliskoj suradnji s njemačkim predsjedništvom Vijeća Europske unije, a bit će u potpunosti digitalan i na taj način dostupan širokoj publici.