Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

UPUTA ZA PROVEDBU STRUČNIH ISPITA U ROKU LISTOPAD – PROSINAC 2020.

  Datum objave: 15. rujna 2020.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj vezanu uz pandemiju virusa Covid-19 te način provođenja nastave prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih će u skladu s tim organizirati provedbu stručnih ispita u roku listopad – prosinac 2020.

Postupak polaganja stručnog ispita provodi se prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 88/03).

Stručni ispit sastoji se od tri dijela: pisani rad, izvedba nastavnog sata/vježbi i usmeni dio ispita, a njegova provedba održat će se na sljedeći način:

TEMA ZA NASTAVNI SAT

Temu za nastavni sat određuje mentor pripravnika u školi temeljem dinamike i izabranog modela rada škole te ujedno prati i usmjerava pripremanje pripravnika za stručni ispit.

PISANI RAD

Prvi dio stručnog ispita, pisani rad, prijavljeni pripravnik će pisati u svojoj matičnoj školi, odnosno u školi kojoj ima zasnovan radni odnos. Predsjednik povjerenstva poslat će tri teme za pisani rad elektroničkom poštom ravnatelju škole prijavljenog pripravnika na dan ispita. Mentor pripravnika u školi prati tijek pisanog dijela ispita. U slučaju da nastavnik nema imenovanog mentora, ravnatelj škole imenovat će osobu koja će za vrijeme pisanja rada pratiti pripravnika. Osobe koje prate pripravnike na pisanom dijelu ispita, potpisat će izjavu o etičnosti. Pisani rad, imenovanje osobe koja će pratiti kandidata i izjavu te pisanu pripravu za nastavni sat, ravnatelj škole šalje u pdf obliku predsjedniku povjerenstva elektroničkom poštom, a originale zemaljskom poštom na adresu Agencije. Obrazac imenovanja i izjave o etičnosti osigurava Agencija.

NASTAVNI SAT

Drugi dio ispita, održavanje nastavnog sata ili vježbi održat će se u matičnoj školi nastavnika prema uputama HZJZ. Ispitno povjerenstvo pratit će nastavu putem videokonferencijskog alata, a nastavnom satu dužan je nazočiti i mentor pripravnika u školi ili imenovana osoba. Škola je dužna osigurati uvjete za praćenje nastave. Ako je pripravnik uspješno položio pisani dio stručnog ispita i izvedbu nastavnoga sata, ispitno povjerenstvo putem videokonferencije provodi usmeni dio stručnog ispita.

USMENI DIO

Treći dio ispita, usmeni ispit, održat će se videokonferencijski, a članovi povjerenstva uključuju se iz svojih prostora. Kandidat će ispitu pristupiti iz matične škole uz nazočnost mentora u školi ili imenovane osobe.

U suradnji sa svakom školom u kojoj će se održavati stručni ispit, Agencija izrađuje Priopćenje o polaganju stručnog ispita u kojem navodi mjesto/školu i vrijeme polaganja svih dijelova stručnog ispita te dodatne upute za uspješno odvijanje stručnog ispita (pristupne podatke za izabrani videokonferencijski alat i sl.) kojeg šalje školi pripravnika najmanje deset dana prije održavanja pisanog dijela stručnog ispita.

Ravnatelj škole prijavljenog pripravnika organizira cjelokupan postupak polaganja stručnog ispita u svojoj školi.

 

Obrazac imenovanja i izjavu o etičnosti možete preuzeti ovdje.

 

Sve upite vezane uz polaganje stručnih ispita možete poslati na elektroničku poštu strucniispiti@asoo.hr.