Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

UPUTA ZA PROVEDBU STRUČNIH ISPITA U ROKU LISTOPAD – PROSINAC 2020.

  Datum objave: 15. rujna 2020.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj vezanu uz pandemiju virusa Covid-19 te način provođenja nastave prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih će u skladu s tim organizirati provedbu stručnih ispita u roku listopad – prosinac 2020.

Postupak polaganja stručnog ispita provodi se prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 88/03).

Stručni ispit sastoji se od tri dijela: pisani rad, izvedba nastavnog sata/vježbi i usmeni dio ispita, a njegova provedba održat će se na sljedeći način:

TEMA ZA NASTAVNI SAT

Temu za nastavni sat određuje mentor pripravnika u školi temeljem dinamike i izabranog modela rada škole te ujedno prati i usmjerava pripremanje pripravnika za stručni ispit.

PISANI RAD

Prvi dio stručnog ispita, pisani rad, prijavljeni pripravnik će pisati u svojoj matičnoj školi, odnosno u školi kojoj ima zasnovan radni odnos. Predsjednik povjerenstva poslat će tri teme za pisani rad elektroničkom poštom ravnatelju škole prijavljenog pripravnika na dan ispita. Mentor pripravnika u školi prati tijek pisanog dijela ispita. U slučaju da nastavnik nema imenovanog mentora, ravnatelj škole imenovat će osobu koja će za vrijeme pisanja rada pratiti pripravnika. Osobe koje prate pripravnike na pisanom dijelu ispita, potpisat će izjavu o etičnosti. Pisani rad, imenovanje osobe koja će pratiti kandidata i izjavu te pisanu pripravu za nastavni sat, ravnatelj škole šalje u pdf obliku predsjedniku povjerenstva elektroničkom poštom, a originale zemaljskom poštom na adresu Agencije. Obrazac imenovanja i izjave o etičnosti osigurava Agencija.

NASTAVNI SAT

Drugi dio ispita, održavanje nastavnog sata ili vježbi održat će se u matičnoj školi nastavnika prema uputama HZJZ. Ispitno povjerenstvo pratit će nastavu putem videokonferencijskog alata, a nastavnom satu dužan je nazočiti i mentor pripravnika u školi ili imenovana osoba. Škola je dužna osigurati uvjete za praćenje nastave. Ako je pripravnik uspješno položio pisani dio stručnog ispita i izvedbu nastavnoga sata, ispitno povjerenstvo putem videokonferencije provodi usmeni dio stručnog ispita.

USMENI DIO

Treći dio ispita, usmeni ispit, održat će se videokonferencijski, a članovi povjerenstva uključuju se iz svojih prostora. Kandidat će ispitu pristupiti iz matične škole uz nazočnost mentora u školi ili imenovane osobe.

U suradnji sa svakom školom u kojoj će se održavati stručni ispit, Agencija izrađuje Priopćenje o polaganju stručnog ispita u kojem navodi mjesto/školu i vrijeme polaganja svih dijelova stručnog ispita te dodatne upute za uspješno odvijanje stručnog ispita (pristupne podatke za izabrani videokonferencijski alat i sl.) kojeg šalje školi pripravnika najmanje deset dana prije održavanja pisanog dijela stručnog ispita.

Ravnatelj škole prijavljenog pripravnika organizira cjelokupan postupak polaganja stručnog ispita u svojoj školi.

 

Obrazac imenovanja i izjavu o etičnosti možete preuzeti ovdje.

 

Sve upite vezane uz polaganje stručnih ispita možete poslati na elektroničku poštu strucniispiti@asoo.hr.