Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja

  Datum objave: 23. srpnja 2020.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja

 

Na temelju Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju (KLASA: 060-01/20-01/01, URBROJ: 332-06-03/1-20-01) od 23. srpnja 2020. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju

I.

Predmet je javnog poziva prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.

II.

Glavni je cilj nagrade, isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja, potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade. Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

 

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnome statusu ili nekim drugim obilježjima.

III.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektroničku adresu: nives.novak@asoo.hr ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska 18, 10000 Zagreb, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“, i to putem službenog obrasca. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrada obavit će se na temelju sljedećih kriterija:

  1. iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja u smislu opsega aktivnosti i napretka
  2. zapreke koje je kandidat morao svladati kako bi pristupio ili završio aktivnost učenja/obrazovanja
  3. važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja
  4. pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge u smislu obogaćivanja njihova znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

IV.

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo imenovano od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Imena dobitnika Nagrade bit će objavljena na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Dobitnik nagrade mora dati dopuštenje u pisanom obliku za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

V.

Nepravodobni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. kolovoza 2020. godine, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektroničku adresu: nives.novak@asoo.hr ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska 18, 10000 Zagreb.

U Zagrebu, 23. srpnja 2020.

 

Odluku o dodjeli nagrada “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba možete pronaći ovdje.

Obrazac za prijavu kandidata možete preuzeti ovdje.