Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja

  Datum objave: 23. srpnja 2020.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja

 

Na temelju Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju (KLASA: 060-01/20-01/01, URBROJ: 332-06-03/1-20-01) od 23. srpnja 2020. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju

I.

Predmet je javnog poziva prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.

II.

Glavni je cilj nagrade, isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja, potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade. Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

 

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnome statusu ili nekim drugim obilježjima.

III.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektroničku adresu: nives.novak@asoo.hr ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska 18, 10000 Zagreb, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“, i to putem službenog obrasca. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrada obavit će se na temelju sljedećih kriterija:

  1. iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja u smislu opsega aktivnosti i napretka
  2. zapreke koje je kandidat morao svladati kako bi pristupio ili završio aktivnost učenja/obrazovanja
  3. važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja
  4. pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge u smislu obogaćivanja njihova znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

IV.

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo imenovano od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Imena dobitnika Nagrade bit će objavljena na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Dobitnik nagrade mora dati dopuštenje u pisanom obliku za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

V.

Nepravodobni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. kolovoza 2020. godine, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektroničku adresu: nives.novak@asoo.hr ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska 18, 10000 Zagreb.

U Zagrebu, 23. srpnja 2020.

 

Odluku o dodjeli nagrada “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba možete pronaći ovdje.

Obrazac za prijavu kandidata možete preuzeti ovdje.