Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Uža lista kandidata za natječaj za pružanje usluga

  Datum objave: 22. prosinca 2009.

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri ASO-u 04. kolovoza 2009. objavljuje užu listu kandidata za projekt „Implementacija novih kurikuluma“ EuropeAid/127473/D/SER/HR, Prioritet 3, Mjera 3.1, Operacija 3.1.3 unutar IV. IPA komponente Razvoj ljudskih potencijala.

Implementacija novih kurikuluma

Referenca: EuropeAid/127473/D/SER/HR

Dokument: Shortlist Notice