Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Uža lista kandidata za natječaj za pružanje usluga

  Datum objave: 31. listopada 2009.

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri ASO-u 29. svibnja 2009. objavljuje užu listu kandidata za projekt „Daljnji razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO)” EuropeAid/127471/D/SER/HR, Prioritet 3, Mjera 3.1, Operacija 3.1.1., koji će biti financiran kroz IV. komponentu IPA programa Razvoj ljudskih potencijala.

Daljnji razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO)

Referenca: EuropeAid/127471/D/SER/HR

Dokument:Shortlist Notice