Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

  Datum objave: 14. listopada 2020.

Europska godina vještina

  10. ožujka 2023.

Blagdanska čestitka

  22. prosinca 2022.

Obavijest

  4. travnja 2022.

Blagdanska čestitka Agencije

  24. prosinca 2021.

Sretan Svjetski dan učitelja!

  5. listopada 2021.

Obavijest o primanju stranaka

  5. studenoga 2020.

Školska godina 2020./2021. započela je u ozračju pandemije koronavirusne bolesti (COVID-19) koja je izazvala neviđenu krizu na svim područjima ljudskog djelovanja. Pandemija je preobrazila i kontekst u kojem se provodi obrazovanje, ne samo zbog uporabe raznih platformi i potrebe da se uzmu u obzir i druge okolnosti od onih za koje su kurikulumi/nastavni programi izvorno dizajnirani, već i zato što su određena znanja i kompetencije potrebnije/relevantnije u trenutnoj situaciji.

U postojećim epidemiološkim okolnostima i s predviđenim modelima nastave kojima se predviđa pretežita provedba nastave uživo sa svrsishodnom dopunom nastavom na daljinu, treba težiti tome da svi učenici u strukovnim školama, u skladu sa svojim mogućnostima, postignu ishode učenja kroz nastavne sadržaje propisane pojedinim strukovnim kurikulumima/nastavnim programima kako bi im se omogućio uspješan prijelaz u novi razred, stjecanje potrebnih kompetencija za cjelovitost strukovne kvalifikacije/zanimanja te omogućio nastavak obrazovanja ili uspješno uključivanje u svijet rada.

Nastavno na Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 te Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo s početkom nastavne godine 2020./2021., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih tijekom rujna 2020. u suradnji sa županijskim/međužupanijskim stručnim vijećima izradila je preporuke/okvir za realizaciju ishoda učenja. Usprkos nastojanju da se ishodi učenja/nastavni sadržaji propisani za određeni razred ostvare u cijelosti, u postojećim epidemiološkim okolnostima koje se ne mogu potpuno predvidjeti, bilo je potrebno odrediti temeljne ishode učenja/nastavne sadržaja za strukovne nastavne predmete.

Kako bi se izvršile prilagodbe, u obzir su uzete karakteristike obrazovnih sektora, resursi i kapaciteti strukovnih škola, vodeći pritom računa i o mogućnostima učenika. Izvršena je prioritizacija i kontekstualizacija ishoda učenja/nastavnih sadržaja na temelju konsenzusa na razini pojedinih stručnih vijeća koji je, između ostalog, uključivao i element voljnosti članova stručnih vijeća da sudjeluju u ovome procesu. Također, ove prilagodbe dale su važnost vrijednostima i kompetencijama koje su došle do izražaja u trenutnoj situaciji: solidarnost, samoregulirano učenje, razvoj socijalno-emocionalnih vještina, briga o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih.

Ishodi učenja i nastavni sadržaji integrirani su u interdisciplinarne tematske skupove koji omogućavaju istodobno obrađivanje tema iz različitih nastavnih predmeta problemskim, projektnim ili istraživačkim metodama. Naglasak je stavljen na neovisnost i autonomiju nastavnika te udruženi pristup učenju, bilo da se radi o nastavnicima različitih nastavnih predmeta, bilo da je riječ o učenicima.

Isto tako, prilikom prilagođavanja ishoda učenja/nastavnih sadržaja razmotrene su potrebe učenika u pomoćnim zanimanjima te je i ovdje primijenjeno načelo interdisciplinarnosti.

 

Vježbe i praktična nastava

Iskustva tijekom online nastave u drugom polugodištu prošle školske godine dokazuju da je razvijanje strukovnih vještina u virtualnom okruženju otežano, a za većinu kvalifikacija i nemoguće. Izvođenje vježbi u školi i u svijetu rada stoga je prioritetno te je važno da se vježbe izvode od samog početka nastavne godine i kad god je to moguće, bez odgode koja je bila uobičajena da se ostvare ishodi učenja povezani s teorijskim znanjem potrebnim za izvođenje vježbi i praktičnog rada. Predlaže se integrirati stručno-teorijsku nastavu s praktičnom gdje god i kad god je to moguće uz kontinuiranu suradnju nastavnika.

 

Praćenje i vrednovanje

Za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenja i dalje vrijede Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih koje je ASOO objavio u travnju 2020., kao i Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Važno je još naglasiti da prikupljajući podatke o učenju svakog pojedinog učenika, nastavnici mogu pružiti kvalitetne povratne informacije, ali ujedno spoznati i učinkovitost svojih strategija poučavanja te ih prilagoditi potrebama svojih učenika. Preporuka je i razvijanje formativnih instrumenata ocjenjivanja i samovrednovanja koji olakšavaju suradnju među nastavnicima i učenicima u ocjenjivanju njihova napretka prema predviđenim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja (rubrike). Pri praćenju i vrednovanju valja voditi računa o:

  • pravovremenosti i korisnosti pružanja povratnih informacija učenicima,
  • praćenju učenja učenika i učinaka provedenih strategija učenja i poučavanja bez obzira u kojem modelu škola radi,
  • potrebi ulaganja dodatnih napora na identificiranju mehanizama koji osiguravaju jednakost u procesima ocjenjivanja.

Treba imati na umu da trenutno stanje utječe na različite aspekte učenja, vježbanja, pripremanja za provjeravanje uključujući dostupnost infrastrukture, pa čak i stanje i razvoj socijalno-emocionalnih vještina svakog pojedinog učenika.

 

Na kraju, preporuka je nastaviti s održavanjem sastanaka županijskih/međužupanijskih stručnih vijeća barem jednom mjesečno zbog ujednačavanja pristupa i dijeljenja primjera dobre prakse, posebno u dijelu izvođenja i vrednovanja učenja temeljenog na radu (škola, svijet rada). Cilj priloženih dokumenta nije ponuditi gotova rješenja, već skrenuti pažnju na drugačije mogućnosti za učenje i stvaranje prostora za inovativno učenje i poučavanje.

Želimo vam uspješnu školsku godinu 2020./2021. i stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja, preporuke te dijeljenje primjera dobre prakse!

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Tekstil i koža

Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Turizam i ugostiteljstvo

Promet i logistika

Zdravstvo i socijalna skrb

Osobne, usluge zaštite i druge usluge