Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta

  Datum objave: 7. srpnja 2020.

Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta

 

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, ravnatelj Mile Živčić dana 6. srpnja 2020. godine upućuje sljedeći

JAVNI POZIV

za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.

Opširniji pisani materijali za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta povezani su s Konceptom novog modela stručnog usavršavanja te njegovim tematskim modulima. Cilj je ovih opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje da se nastavnicima strukovnih predmeta omogući dodatno samostalno stručno usavršavanje u područjima njihova interesa. Opširniji pisani materijal za samostalno učenje mora biti sadržajno, didaktički i metodički opremljen kako bi nastavnicima proces učenja bio što jednostavniji te kako bi se ostvarili postavljeni ishodi učenja partikularnog modula.

Autori opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje prijavljuju se putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. U prijavnom obrascu potrebno je ispuniti sve tražene segmente te priložiti razrađeni materijal opširnijeg sadržaja za samostalno učenje u obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Uz prijavni obrazac autori prilažu i životopis u Europass formatu koji ne prelaziJavni poziv za opšrnije materijale više od tri stranice i iz kojega je vidljivo profesionalno iskustvo autora.

Rok za dostavu prijave: 17. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: skupovi@asoo.hr.

Nepotpune prijave, prijave koje nisu dostavljene u traženim formatima u jednoj komprimiranoj (zip) datoteci te prijave izvan roka neće se razmatrati.

Na poveznici možete pronaći cjelokupni tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama. Prijava se OBVEZNO podnosi putem obrasca za prijavu predavača, uz popunjavanje obrasca za razradu obrazovnih materijala. Prilikom razrade obrazovnih materijala potrebno je preuzeti tablicu modula za koji se sadržaj razrađuje te umetnuti tablicu na prvu stranicu Obrasca za razradu obrazovnih materijala s time da se sadržaj ne mijenja. Sve tablice modula moguće je pronaći na poveznici.