Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

LJETNI ROK POMOĆNIČKIH ISPITA

  Datum objave: 5. lipnja 2020.

LJETNI ROK POMOĆNIČKIH ISPITA

 

S obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 127/2019) propisao novi koncept pomoćničkog ispita, potrebno je u skladu s time izmijeniti Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine, broj 118/2009) i Pravilnik o načinu i postupku polaganja naučničkog ispita. Budući da oba podzakonska akta nisu dovršena, na snazi je Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine, broj 63/2014, 78/2014 – ispravak 86/2015) te je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo preporuke, koje su dostavljene svim školama, iskoristiti zakonske mogućnosti organizacije polaganja pomoćničkog ispita vodeći računa o najboljem interesu učenika.

S tim u vezi, predloženo je da se pomoćnički ispit provede istovremeno s obranom završnog rada te da se svim učenicima koji na ljetnom roku uspješno polože završni rad isti prizna kao položen praktični dio pomoćničkog ispita. Usmena provjera znanja koja se provodi u okviru obrane završnog rada priznat će se kao položen stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita.

Prema spomenutim preporukama, potrebno je da ustanove za strukovno obrazovanje obave sljedeće:
·       u povjerenstvo za obranu završnog rada uključe predstavnike iz gospodarstva te će se na taj način formalizirati i povjerenstvo za provedbu pomoćničkog ispita;
·       javiti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih eventualne promjene dosadašnjih članova povjerenstava za provedbu pomoćničkih ispita, budući da su Odluke o članovima povjerenstva za provedbu pomoćničkih ispita još uvijek na snazi;
·       pošalju Zapisnike o provedenom pomoćničkom ispit (obrazac zapisnika sastavni je dio Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita);
·       pošalju tablicu Evidencija Povjerenstva za provedbu pomoćničkih ispita te Izjave o nepostojanju sukoba interesa nakon provedene obrane završnog rada; Agencija će istu proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta s
obzirom na naknadu članovima povjerenstava;
·       unesu podatke u aplikaciju eNaukovanje temeljem kojih će Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdati Uvjerenja o uspješno položenom pomoćničkom ispitu, a sukladno utvrđenim činjenicama u zapisniku o provedenom pomoćničkom ispitu.

Prema preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Povjerenstvo za obranu završnog rada je ujedno i Povjerenstvo za polaganje pomoćničkog ispita, a tijekom obrane vodi se:
–      zapisnik o završnome radu
–      zapisnik o položenom pomoćničkom ispitu.

Ovdje možete preuzeti:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Evidencija Povjerenstva za provedbu pomoćničkih ispita

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729