Kvaliteta rada

Kvalitetan rad VT-a omogućava vam primjena Nastavnoga plana i programa u radu VT-a.

Nastavni plan i program Vježbenička tvrtka provodi se u zanimanju ekonomist kao izborni predmet u trećem i četvrtom razredu, te u zanimanju komercijalist u okviru redovnoga predmeta Strukovne vježbe u trećem i četvrtom razredu.

Modernizacija programa Vježbenička tvrtka što ju je odobrio MZOŠ u srpnju 2007. godine omogućila je širenje ideje VT-a i provedbu programa u gotovo 70% ekonomskih škola u Republici Hrvatskoj.
U Europi je ovakav način učenja razvijen već 12 godina. Osim zemalja zapadne Europe, provodi se u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Turskoj, Bosni i Hercegovini.
Cilj nastavnog programa je razviti poduzetničke kompetencije kod učenika kroz sljedeće korake: osnivanje tvrtke, upotreba suvremenih metoda poslovnih komunikacija, obavljanje financijskih transakcija, prezentacija proizvoda/usluga i knjigovodstveno evidentiranje svih nastalih promjena.

Podrobnije informacije o Nastavnom planu i programu Vježbenička tvrtka možete pronaći na mrežnim stranicama  www.mzos.hr u području nastavih planova i programa u srednjem obrazovanju.