Kratki opis

Poslovna banka (internet)
Trgovački sud
Zavod za statistiku
Zavod za mirovinsko osiguranje
Zavod za zdravstveno osiguranje

Porezna uprava
REGOS

Poslovna banka
Korištenjem usluga Poslovne banke učenici izvode postupke otvaranja kunskoga i deviznog  žiro-računa, uplate temeljnog kapitala potrebnog pri registraciji trgovačkog društva, razumiju i zaključuju kako pravne i fizičke osobe u stvarnosti posluju posredstvom banke u zemlji i inozemstvu. Sva teorijska znanja o bankarskim poslovima sada potvrđuju u stvarnosti - izvođenjem  pojedinih poslova i komuniciranjem s bankom koja obavlja poslove: vođenja računa (kunskih i deviznih), provođenja naloga za plaćanje, naplate potraživanja, izdavanja izvoda o promjenama na žiro-računu itd.
 
Trgovački sud
Korištenjem usluga Trgovačkog suda učenici razumiju i provode postupak upisa trgovačkog društva (svoju vježbeničku tvrtku) u Registar Trgovačkog suda. Svoja teorijska znanja o postupku registracije primjenjuju popunjavanjem prijave za upis (uz potrebne privitke). Uspješno upisivanje trgovačkog društva rezultira dodjelom matičnog broja subjekta (MBS), što učenicima daje priliku da zaključe kako mogu pristupiti sljedećem koraku cijelog postupka registracije trgovačkog društva (TD).
 
Zavod za statistiku
Korištenjem usluga Zavoda za statistiku vježbeničkih tvrtki učenici za svoje trgovačko društvo dobiju matični broj prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koja vrijedi u Republici Hrvatskoj. Tako imaju priliku provjeriti jesu li odabrali dobru klasifikaciju djelatnosti svoga trgovačkog društva (vježbeničke tvrtke). Dobiveni će matični broj biti bitan i za Poreznu upravu, jer će se prema njemu registrirana vježbenička tvrtka evidentirati kao pravna osoba u svim registrima SUVT-a.
Zavod za mirovinsko i Zavod zdravstveno osiguranje
Učenici obavljaju i prijavu trgovačkog društva te zaposlenika vježbeničke tvrtke Zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje. Pritom se pridržavaju zakonskih rokova prijave subjekata kako bi svi zaposlenici mogli koristiti svoja prava iz radnog odnosa, a trgovačko društvo pravodobno izvršavalo svoje obveze plaćanja propisanih doprinosa. Simulacijom tog postupka učenici spoznaju koliko je važno da u budućnosti, kao stvarni zaposlenici trgovačkog društva, zaista budu prijavljeni zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (da ne rade «na crno»), jer im od dana prijave teku vrlo važna prava njihova osiguranja (obračun radnoga staža, prava na zdravstvenu zaštitu i dr.).
 
Porezna uprava
Postupkom registracije trgovačkog društva i obavljanjem njegova redovitog poslovanja učenici primjenjuju porezne propise i propise o plaćanju obveznih doprinosa kroz Porezni kalendar vježbeničkih tvrtki (poslovna godina je prilagođena trajanju školske godine i za obračun poslovanja traje od 1. rujna do 31. svibnja). Tijekom poslovanja učenici utvrđuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu te šalju prijave PDV-a i uplate poreza za sva trgovačka društva koja su tromjesečni obveznici:
a) za razdoblje od 1. rujna do 30. studenoga obračun PDV-a i njegovu prijavu dostavljaju do 31. prosinca;
b) za razdoblje od 1. prosinca do 28. veljače obračun PDV-a i njegovu prijavu dostavljaju do 30. ožujka;
c) za razdoblje od 1. ožujka do 31. svibnja obračun PDV-a i njegovu prijavu dostavljaju do 30. rujna.
Konačni obračun PDV-a (za cijelu poslovnu godinu) u obliku obrasca PDV-K dostavljaju do 31. listopada.
 
REGOS
Korištenjem usluga Središnjeg registra osiguranika REGOS učenici mogu izabrati, prijaviti i promijeniti obvezni mirovinski fond, pratiti registar podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima te obraditi ponuđene obrasce. Uspješna prijava na REGOS omogućava praćenje mirovinskog osiguranja osiguranika, zaposlenika VT-a i kapitaliziranje štednje buduće mirovine.