Kontakti vježbeničkih tvrtki

I. Zagrebačka županija
 
Ekonomska škola Velika Gorica, Kralja Stjepana Tomaševića 21
RUBEC d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; vtrubec@gmail.com
KLIK d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
AVANGARD d.o.o.vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
INTERIJER d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
A4 d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; vjezbenicka.tvrtka4@gmail.com 
VG GLAMOUR d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; vg.glamur@gmail.com 
DROT KRAFNE d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
EKON d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
KOREKT d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
TISKAJ ME d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; tiskajmevt@gmail.com
Liquore d.o.o. Velika Gorica, vježbenička tvrtka; trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
POKON POKON d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
Sport IT d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
VT CAPI TAPI d.o.o., 01 6265 239; ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
 
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić, Trg dr. Franje Tuđmana 1
 
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor, Andrije Hebranga 26
TAKO LAKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3360 323; ured@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr
PRINT TO GO d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3360 323; ured@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr
OrDo d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3360 323; ured@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr
DIVISION d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3360 323;ured@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr 
PRESTIGE d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3360 323;ured@ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr
 
Srednja škola Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 11
 
Srednja škola Vrbovec, 7. svibnja 2
SPECIJAL d.o.o., vježbenička tvrtka;  01 2791 109; vtspecijal@gmail.com
HULA HOP d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2791 109; vthulahop@gmail.com
OAZA MIRISA d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2791 109; ured@ss-vrbovec.skole.hr
PIKA d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2791 109; ured@ss-vrbovec.skole.hr
 
Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad, Školska 12
MONTE CAFFE d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2888 992; monte.caffe.15@gmail.com 
SANTEX d.o.o.,vježbenička tvrtka; 01 2888 992; santex.vt@gmail.com
Wooden office d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2888 992; isvear@ssivanic.hr 
Aquaton d.o.o., vježbenička tvrtaka; 01 2888 992; isvear@ssivanic.hr  
 
II. Krapinsko-zagorska županija 
 
Srednja škola Zabok, Ivana i Cvijete Huis 2
PAN-PACK d.o.o., vježbenička tvrtka za trgovinu na veliko kartonskom ambalažom; 049 221 018 panpack.pack@gmail.com 
VJEŽBENIČKA TVRTKA KRIJESNICA d.o.o.; 049 222 263; srednjao@inet.hr
AS-SOKOL d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 221 018; as-sokoldoo@net.hr
ALEJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 221 018; alejad.o.o.zabok@gmail.com ;srednjao@inet.hr 
VELUM d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 221 018; velumd.o.o.@gmail.com ;srednjao@inet.hr
DIAMOND d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 221 018; srednjao@inet.hr
MEDIOP d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 221 018; srednjao@inet.hr
MOJ URED d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 221 018; srednjao@inet.hr  
 
Srednja škola Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6 
CLICK d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 370 608; ured@ss-krapina.skole.hr
Brasilia d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 370 608; ured@ss-krapina.skole.hr
Puddi d.o.o., vježbenička tvrtka; 049 370 608; ured@ss-krapina.skole.hr
 
III. Sisačko-moslavačka županija
 
Srednja škola Petrinja, Gundulićeva 3
BIO-PREHRANA d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 812 141; bioprehrana@net.hr
 
Srednja škola Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica, Hrvatskih branitelja 14
UNSKE NITI d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 554 421; unske_niti@net.hr;
TRN d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 554 421; vt_trn@net.hr
HD-RAM d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 554 421; hdram.vt@gmail.com
Or' Her d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 554 421; ured@ss-itrnskog-hrvatskakostajnica.skole.hr
 
Srednja škola Tina Ujevića Kutina, Mate Lovraka 3
KUTIVO d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; kutivo-kutina@net.hr
FANKY d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; pvt.funky.doo@gmail.com
NEKTAR d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; nektar.doo@gmail.com
SANVITALIA d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; ured@ss-tujevica-kt.skole.hr
RELAX d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; relax.kt@gmail.com
TAPS TRAVEL d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; Taps.travel3e@gmail.com
EKO-VITA d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; vjezbenicka.tvrtka3e@gmail.com
MEDOTINO d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; vt.medotino.kt@gmail.com
TIN PAKS d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 683 080; ured@ss-tujevica-kt.skole.hr
 
Srednja škola Glina, Frankopanska 30
PAPIRUS d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 882 555; papirusvtglina@gmail.com 
OMNIGENUS d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 882 555; omnigenus.d.o.o@gmail.com
Candy Land d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 882 555;ured@ss-glina.skole.hr 
Stil d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 882 555; ured@ss-glina.skole.hr
 
Srednja škola Novska, T. Ujevića bb
PINEAPPLE d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 600 045; pineapple3e@gmail.com
Hot & Cold d.o.o., vježbenička tvrtka, prodaja aparata za kavu i vodu; 044 600 045; ss-novska@ss-novska.skole.hr
iMob d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 600 045; ss-novska@ss-novska.skole.hr
WorkWear d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 600 045; ss-novska@ss-novska.skole.hr
 
Ekonomska škola Sisak, Kralja Tomislava 19
ČOKOLETA d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; cokoleta.sisak@gmail.com
MobiDo d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; mobi.do.vt@hotmail.com
iComp d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; icomp1555@gmail.com
"SLASTIX" d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798;ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr 
"EKOTOUR" d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr
PLASTERIUM d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr
EKO-REC d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr
DEM d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr 
VERMONO d.o.o., vježbenička tvrtka; 044 549 798; ured@ss-ekonomska-sk.skole.hr
 
 IV. Karlovačka županija
 
Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Kurelčeva 2
LA FEŠTA d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 614 596; lafesta.vt@gmail.com
LUMEN d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 614 596; lumen.vt@gmail.com  
TERRA d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 614 596; terra.vt.klc@gmail.com
CHOCOLATI d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 614 596; chocolati.vt@gmail.com 
HONEYBEE d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 614 596; honeybee.vjezbenicka@gmail.com
McDomaće d.o.o., vježbenička tvrtka, restoran i catering; 047 614 596; ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr
Safe&Sport d. o. o., vježbenička tvrtka; 047 614 596; ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr
Vinarija Kruna d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 614 596; ured@ss-ekonomsko-turisticka.skole.hr
 
Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin, Struga 3
HOTEL ABRAKADABRA d.o.o., vježbenička tvrtka, NAPOMENA: tvrtka se nalazi u stanju mirovanja; 047 522;  tajnistvo@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr
 OGULINSKA ŠKRINJICA d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 522 573; tajnistvo@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr
ČAROLIJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 522 573; tajnistvo@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr   
LEPTIR d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 522 573; tajnistvo@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr
 
V. Varaždinska županija
 
Srednja škola Ivanec, E. Kumičića 7
PUREK d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 782 344; ssivanec@email.t-com.hr
IVVO d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 782 344; ssivanec@email.t-com.hr
BRAŠKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 782 344; ssivanec@email.t-com.hr
DA-BAR d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 782 344; ssivanec@email.t-com.hr
AURORA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 782 344; ssivanec@email.t-com.hr
MABIS d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 782 344; ssivanec@email.t-com.hr
 
Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4
FRUITMIX d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
PRIBORČEK d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
MEDONIJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
LONČEK d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
ALUS d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
VT, Likor d.o.o., trgovina na veliko pićima;042 330 421; likor.vt@gmail.com
UNIKA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
KER-PLO d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
SUNČIKA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr  
ARMILLA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
 Camp de Leon d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
 ViDo d.o.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr  
 VINEA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
ČOKOSAN d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr  
HEDONE d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
IMELA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
TICKET d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
VT ALADIN d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
AUTO KUĆA SPEED d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
ŽUŽI d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 330 421; gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr 
 
Strojarska i prometna škola, Hallerova aleja 3a
SIPS- ŠPED d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 211 777; sips@sips.hr
3D- ŠPED d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 211 777; sips@sips.hr
TP-prijevoz d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 211 777; sips@sips.hr
BUS-KA PRIJEVOZ d.o.o., vježbenička tvrtka ; 042 211 777; sips@sips.hr
ATP VARAŽDIN d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 211 777; sips@sips.hr
LOGO – šped d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 211 777;  sips@sips.hr
GLOBAL – šped d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 211 777; sips@sips.hr
VTT – prijevoz d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 211 777;  sips@sips.hr
 
Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5
IMA d.o.o., vježbenička tvrtka; 042 313 491; ess@vz.t-com.hr
 
VI. Koprivničko-križevačka županija
Srednja škola Koprivnica, Trg Slobode 7
LEVITA d.o.o., vježbenička tvrtka ; 048 621-088; levitakc@gmail.com
GRICKOLINO d.o.o., vježbenička tvrtka;048 621 088; grickolinovt@gmail.com
 
Strukovna škola Đurđevac, Doktora Ivana Kranjčeva 5
EO-TEX d.o.o., vježbenička tvrtka; 048 812 367; ecotex.doo@gmail.com
BEAUTY LINE d.o.o., vježbenička tvrtka; 048 812 367; ured@ss-strukovna-djurdjevac.skole.hr 
 
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
 
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9
DOMINO d.o.o., vježbenička tvrtka; 043 277 029; ured@ss-ekonomskaibirotehnicka-bj.skole.hr
ZRNKA d.o.o., vježbenička tvrtka; 043 277 029; vtzrnka@live.com  
 
Ekonomska i turistička škola Daruvar, Ivana Gundulića 14
MILDA d.o.o., vježbenička tvrtka; 043 331 082; milda@ss-ekonomskaituristicka-da.skole.hr
CHOCO SHOCK d.o.o., vježbenička tvrtka; 043 331 082;etsda@etsda.hr
KAVAMAZING d.o.o., vježbenička tvrtka; 043 331 082; etsda@etsda.hr
K.O.M.P.A d.o.o., vježbenička tvrtka; 043 331 082; etsda@etsda.hr
CROMED d.o.o., vježbenička tvrtka; 043 331 082; etsda@etsda.hr
 
VIII. Primorsko-goranska županija
 
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka, Ivana Filipovića 2
PLAVI KIT d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 213 890;ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr   
KOFI d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 213 890; ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr    
VT Rustik kamen MM d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 213 890; ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr    
MONO-POLI d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 213 890; ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr     
 
Željeznička tehnička škola Moravice, Školska 2 a
MEDICA d.o.o., vježbenička tvrtka ; 051 877 118; medica.d.o.o@gmail.com
SKLECA d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 877 118; skleca.moravice@hotmail.com
 
Srednja škola Delnice, Lujzinska cesta 42
CAMAO d.d., vježbenička tvrtka; 051 812 203; ured@ss-delnice.skole.hr
 
Trgovačka i tekstilna škola Rijeka, S. Vončine 1a
MAJSTOR d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 351 072; trgovacka-i-tekstilna-skole@ri.t-com.hr 
 
Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk, Vinogradska 3
ZLATNE KAPI d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 221 400; srednja-skola-krk@ri.t-com.hr
OLIVETA CASEUM d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 221 400; srednja-skola-krk@ri.t-com.hr
VT AgroAdria d.o.o. Krk, 051 221 400; srednja-skola-krk@ri.t-com.hr
 
Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, Zidarska 4
ČOKO-LOKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 784 211; leadomijan@hotmail.com
ČOKOMANIJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 784 211; čokomanija@gmail.com
INFINITY-TECH d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 784 211; infotech_ck@gmail.com
FIOLA d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 784 211; ured@ss-abarca-crikvenica.skole.hr
VincEko d.o.o., vježbenička tvrtka; 051 784 211; ured@ss-abarca-crikvenica.skole.hr
 
IX. Ličko-senjska županija
 
Srednja škola Otočac, Ćirila i Metoda 2
KALDI d.o.o., vježbenička tvrtka; 053 771 134; otocac-501@skole.t-com.hr
AQUAGAC d.o.o., vježbenička tvrtka; 053 771 134; otocac-501@skole.t-com.hr
FENESTRA d.o.o., vježbenička tvrtka ; 053 771 133; ss-otocac-501@skole.t-com.hr
WEB DESIGN d.o.o., vježbenička tvrtka; 053 771 133; ss-otocac-501@skole.t-com.hr 
 
Srednja škola Slunj, Školska 22
ZEMLJA ČUDA  d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 777 503; zemlja.cuda3c@gmail.com
Maletin d.o.o., ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama, vježbenička tvrtka; 047 777 503; maletin.slunj@gmail.com 
Š-njim d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 777 503;ss-slunj@ss-slunj.skole.hr 
FOTO-BEBIN d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 777 503; ss-slunj@ss-slunj.skole.hr  
RENDON d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 777 503; rendon3c@gmail.com
ANIMAL PLANET d.o.o., vježbenička tvrtka; 047 777 503; ss-slunj@ss-slunj.skole.hr
 
X. Virovitičko-podravska županija
 
Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1
CAMILIUSS d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 722 939; info@ssv.hr
EX d.o.o., vježbenička tvrtka ; 033 722 939; info@ssv.hr 
VJEŽBENIČKA TVRTKA 100% START d.o.o.; 033 722 939; info@ssv.hr
ŠIBOTEX d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 722 939; info@ssv.hr
ŠKRINJICA d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 722 939; info@ssv.hr
WORLD IN MY HANDS d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 722 939; info@ssv.hr
ORTOS d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 722 939; info@ssv.hr
Nijansa d. o. o., vježbenička tvrtka; 033 722 939; info@ssv.hr
Optika ZOOM d. o. o., vježbenička tvrtka; 033 722 939; info@ssv.hr
 
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg R. Boškovića 16
Vermani d.o.o. Slatina, vježbenička tvrtka; 033 551 449; zmilnovic@yahoo.com
MANGO d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 551 449; zmilnovic@yahoo.com
ČOKY d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 551 449; zmilnovic@yahoo.com  
HRAPIDU d.o.o., vježbenička tvrtka; 033 551 449; zmilnovic@yahoo.com
 
XI. Požeško-slavonska županija
 
Ekonomska škola Požega, Osječka 33
LIBRO d.o.o., vježbenička tvrtka; 034 273 717; ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr
PROTECT d.o.o., vježbenička tvrtka; 034 273 717; ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr
STILKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 034 273 717; ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr
TO-DO d.o.o., vježbenička tvrtka; 034 273 717; ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr  
VT KAP SREĆE d.o.o.; 034 273 717; ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr
GAMA d.o.o., vježbenička tvrtka; 034 273 717; ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr
 
XII. Brodsko-posavska županija
 
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod, Naselje Andrije Hebranga 13/1
EXPERT d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; expertusluge@net.hr 
IZVOR d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; ekbskola@sb.t-com.hr
SPORTY d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; SportyVT@gmail.com
S@G d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; ekbskola@sb.t-com.hr 
DIJAMANT d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; ekbskola@sb.t-com.hr 
SLATKICA d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; slatkicaVT@hotmail.com
APRILISTYLE d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; ekbskola@sb.t-com.hr
ŠTELA d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; ekbskola@sb.t-com.hr 
VAQUAT d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; vaquat.vt@gmail.com
DALTON d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; ekbskola@sb.t-com.hr  
OFFICE COFFEE d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; officecoffe.vt@gmail.com
 
Tehnička škola Slavonski Brod, Eugena Kumičića 55
TRADICIJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr  
FEST d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; fest.sl.brod@gmailcom
NERA d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr   
STUDIO 24 d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr  
IN BAGS d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr   
FUNGO d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr  
UNIKAT STUFF d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr  
UNIKAT d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr
STARS d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr  
BRODSKA PIVOVARA d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr   
ŠARAN d.o.o., vježbenička tvrtka; 035 411 478; tssb@tssb.hr   
 
XIII. Zadarska županija
 
Srednja škola Gračac, Školska ulica 8
TAKE A BREAK d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 773 066; ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
VELEKADA d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 773 066; ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
STUDIO 19 d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 773 066; ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
 
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar, A. G. Matoša 40
FORCA d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 022; forcazadar@net.hr
KATRIGA d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 022; katriga1@hotmail.com
LIFESTYLE d.o.o., vježbenička tvrtka ; 023 331 022; lifestyle_zd_@net.hr
GLAMOUR d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 022; glamour_zd_@net.hr
MUSIC STORM d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 022; musicstorm@net.hr
CROATICA d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 022; ekonomska@ebt-zadar.hr
FURIOUS d.o.o., ; vježbenička tvrtka 023 331 022; ekonomska@ebt-zadar.hr 
NO CONTROL d.o.o., vježbenička tvrtka;023 331 022; ekonomska@ebt-zadar.hr 
EMOTION 1 d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 022; emotiond.o.o.@gmail.com
 
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar, A. G. Matoša 40
SUNČANI PUT d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 335 295; suncaniput@yahoo.com
 
Srednja škola kneza Branimira Benkovac, Antuna Mihanovića 19
BENKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 681 606; ured@ssknezbranimir.hr
VINARIJA BENKOVAC d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 681 606; vinarijabenkovac_vt1@net.hr
DIONIS d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 681 606; dionis_vt@net.hr 
OBLICA d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 681 606; oblicadoo@gmail.com
VT OLIVA DALMATINA d.o.o.; 023 681 606; ured@ssknezbranimir.hr  
 
XIV. Osječko-baranjska županija
 
Ekonomska i upravna škola Osijek, Trg Sv. Trojstva 4
INTER-ARS d.o.o., vježbenička tvrtka ; 031 275 961; inter-ars-vt@net.hr
DIVINE d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 275 961; divine@yahoo.com
FARB-os d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; farbos.d.o.o.1@gmail.com 
KlimOs d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; klimos.vt@gmail.com
SMARTTECH d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; smarttech.vt@gmail.com 
ATRAMENTUM d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; atramentum.vt@gmail.com
TIEMPOS d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; tiempos.vt@gmail.com
CALLTECH d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; celltech.vt@gmail.com
PROGRESSIO d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; progressio.vt@gmail.com 
PETIT FIOLE d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; petitfiole.vt@gmail.com 
BIOMIX d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Intermedia d.o.o.,vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Chocolate Choice d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Guard d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Mr. Bee d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Informat d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Blink d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
PROMOS d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
HTP d.o.o. vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
iTeh d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
UNOS d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
PROFOS d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
CM d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
COFFEELAND d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
Web stranica za oglašavanje d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
ADVENTURE TIME d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
ČOKOBOMB d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 212 670; ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
 
Ekonomska i upravna škola Osijek, Josipa Bosendorfera 4
INFOTEH d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 207 102; infoteh.vt@gmail.com
 
Druga srednja škola Beli Manastir, Školska 3/3
ENTER d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 703 306; enter-bm@net.hr
PERGAMENT d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 703 306; pergament-bm@net.hr
FRUTID d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 703 306; vt.frutidoo@gmail.com 
BARANJSKA KOŠARICA d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 703 306; vt.baranjskakosarica@gmail.com
ZLATNA VRATA BARANJE d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 703 306; tajnistvo@ss-druga-bm.skole.hr
 
Ekonomska škola braća Radić Đakovo, Vijenac k. A. Stepinca 11
TRENDY d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
VOĆKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811-345; 091 550-36-54; vocko4e1@net.hr
ELITE DECORE d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811-345; elite_decore@net.hr
CERTISSA d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; certissa3e@gmail.com
SCARLET d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
L&T d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
SOĆKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; sockovte1@net.hr
SANA VIVO d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr 
BERIBELA d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; beribela3e2@gmail.com 
Balimbo d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
Fresh d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr 
STEVIA d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
CHOCO-ART d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 811 345; ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
 
Srednja škola Valpovo, Dr. Franje Tuđmana 2
VT 3ki optika d.o.o.; 031 651 577; 3kioptika.valpovo@gmail.com
 
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice , Augusta Cesarca 20
KOMEDIJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 613 202; ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
SKC d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 613 202; ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
TISKAL d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 613 202; ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
Rola-la d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 613 202; ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr 
Svemirko d.o.o, vježbenička tvrtka; 031 613 202; ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
 
Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Istarska 3
VTT-OSIJEK d.o.o., vježbenička tvrtka; 031 494 600; ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr 
 
XV. Šibensko-kninska županija
 
Srednja škola Lovre Montija Knin, Ikičina 30
DODIR NJEŽNOSTI d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 660 330; ured@ss-lovre-montija-knin.skole.hr
La-Ko d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 660 330; ured@ss-lovre-montija-knin.skole.hr 
Eko-Nam d.o.o., vježbenička tvrtka;022 660 330; ured@ss-lovre-montija-knin.skole.hr 
SEOSKI ĐIR d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 660 330; ured@ss-lovre-montija-knin.skole.hr
LABIO d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 660 330; ured@ss-lovre-montija-knin.skole.hr
 
Ekonomska škola Šibenik, Put gimnazije 64
VT KONŠUMAT d.o.o.; 022 200 243; delicije.konsumat@gmail.com
VAMO-TAMO d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 200 243; eubt@si.t-com.hr 
AMFORA d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 200 243; amforanc@net.hr
SLATKI GUŠTI d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 200 243; slatki.gusti5@gmail.com
TOVARSKI GUŠTI d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 200 243; eubt@si.t-com.hr  
ULTRA FIT d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 200 243; ultrafit4@gmail.com
 
Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš, Poljana 1
Vježbenička tvrtka Flowerca d.o.o.; 022 886 114; ss-im-drnis@si.t-com.hr
Rok-Rok d.o.o., vježbenička tvrtka;022 886 114; ss-im-drnis@si.t-com.hr
Kantarion d.o.o., vježbenička tvrtka; 022 886 114; ss-im-drnis@si.t-com.hr
Vježbenička tvrtka Medopolis d.o.o.; 022 886 114; ss-im-drnis@si.t-com.hr
 
XVI. Vukovarsko-srijemska županija
 
Ekonomska i trgovačka škola „Ivana Domca“ Vinkovci, Antuna Akšamovića 31
DESERTICA d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr  
VT i SMART d.o.o.; 032 354 064; vtismartvk@gmail.com
Mp d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
PRO-MES d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
RAČUNALKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
VT PC TEAM d.o.o.; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
Happy Office d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
KROM d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
RUFUS d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
PROTEKTA d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
SELLUR d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
ELU d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
TOTTI d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr
GOLDSTONE d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 354 064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr   
 
Ekonomska škola Vukovar, Stjepana Filipovića 6
STEP d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 423 019; ured@ekonomska-skola-vukovar.hr
UGLED d.o.o., vježbenička tvrtka; 032 423 019; ured@ekonomska-skola-vukovar.hr
 
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
 
Ekonomska škola Imotski, Bruna Bušića 59
LUXURIAM d.o.o.,  vježbenička tvrtka; 021 842 222; ured@ss-ekonomska-imotski.skole.hr 
 
Obrtničko-industrijska škola Imotski, Bruna Bušića bb
PRO - SPORT d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 842 333; ured@ss-obrtnicka-industrijska-imotski.skole.hr  
 
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj, Dinka Šimunovića 14
SHIFT d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr
EUFORIJA d.o.o., vježbenička tvrtka ; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr  
 KLEOPATRA d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr 
 PINOKIO d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr 
ZLATNI TRENUTCI d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr 
PERZEFONA d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr 
POPAJ-SPORT d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr 
MARKETING, CONSULTING AND DESIGN d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr 
McD d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 821 666; tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr  
 
Komercijalno-trgovačka škola Split, A. G. Matoša 60
VIRUS d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 386 031; ured@ss-kom-trg-st.skole.hr
C-SPORT d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 386 031; ured@ss-kom-trg-st.skole.hr 
ENERGETIX d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 386 031; ured@ss-kom-trg-st.skole.hr  
 
Ekonomsko-birotehnička škola Split, Vukovarska 37
MATCHMAKER d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 532 890; ss-split-511@skole.t-com.hr
OFFICE LOOK d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 532 890; ss-split-511@skole.t-com.hr
 
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska, Zrinsko Frankopanska bb
MODA OUT d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 610 304; ured@ssfraandrijekacicamiosica-ma.skole.hr
 
Srednja škola „A. Matijašević-Karamaneo“ Vis, Viškog boja 9
GUŠTI d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 711 449; gusti123net.hr   
BRAVURA d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 711 449; bravura.vis@gmail.com  
 
Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac, Matice Hrvatske 8
HORIZONT d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 674 335; ured@ss-tujevic-vrgorac.skole.hr
ZICER d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 674 335; ured@ss-tujevic-vrgorac.skole.hr 
HOTEL DALEKA OBALA d.o.o., vježbenička tvrtka;021 674 335; ured@ss-tujevic-vrgorac.skole.hr  
FENIX d.o.o., vježbenička tvrtka;021 674 335; ured@ss-tujevic-vrgorac.skole.hr 
 
Ekonomsko-birotehnička škola Split, Vukovarska 37
Bokun d.o.o., vježbenička tvrtka; 021 401 300; eb-skola@st.t-com.hr
 
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis
Repete d.o.o. vježbenička tvrtka, Split, 021 493 542; privatnaskola@dominis.hr
Dominada d.o.o., vježbenička tvrtka, Split, 021 493 542; privatnaskola@dominis.hr
 
XVIII. Istarska županija
 
Talijanska srednja škola Rovinj, G. Carducci 16
AREDA d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 813 277; smsir@pu.t-com.hr
LENS d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 813 277; lens.vb@gmail.com
NEMO d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 813 277; nemo.vt@gmail.com 
Sonador d.o.o., vježbenička tvrtka, 052 813 277; smsir@pu.t-com.hr
 
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, G. Carducci 16
ISTRAGASKAR d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 813 277; ured@ss-zcrnje-rovinj.skole.hr 
 
Ekonomska škola Pula, Kovačevićeva 3
EXOTIC BRIJUNI d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 222 761; ekonomska-skola-pula@ss-ekonomska-pu.skole.hr
H-PROJEKT d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 222 761; ekonomska-skola-pula@ss-ekonomska-pu.skole.hr 
BIO-LJEPOTA d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 222 761; ekonomska-skola-pula@ss-ekonomska-pu.skole.hr  
 
Talijanska srednja škola Leonardo da Vinci Buje, Školski brijeg 1
CIN-CIN d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 772 233; sssms@pu.t-com.hr
 
Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje, Školski brijeg 1
GOTEKS d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 772 233; goteks@net.hr
 
Srednja škola Mate Blažine Labin, Rudarska 4
HONEYLAND d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 856 277; honeyland.labin@gmail.com
BLUE NEPTUN d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 856 277; ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr

Srednja škola Mate Balote Poreč, Karla Huguesa 6
DELIS d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; delis.poreč@gmail.com
ISTRIANA d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; ss-mbalote@ss-mbalote-porec.skole.hr
ARTIS d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; agencija.artis@hotmail.com
MIRISNA ISTRA d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; vjezbenicka.tvrtka4@gmail.com
KLIMATO d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; klimato.vt@gmail.com 
DALIJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; dalija.vt@gmail.com
LIBERTAS d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; libertas.vt@gmail.com
DOLCE VITA d.o.o., vježbenička tvrtka; 052 431 055; dolce.vita.vt3@gmail.com
 
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
 
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik, Iva Vojnovića 14
PROMI d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 331 620; ured@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr
POMET TRPEZA d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 331 620; pomet.trpeza@gmail.com
TALIR d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 331 620; talir.ekonomska@hotmail.com
PIKUĐEO d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 331 620; pikudeo@gmail.com
DUBROVAČKI MIRISI d.o.o., vježbenička tvrtka;020 331 620; dubrovacki.mirisi@gmail.com
VT HERCULES d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 331 620; hercules.ekonomska@hotmail.com
enter d.o.o. za veletrgovinu elektroničkom opremom, vježbenička tvrtka; 020 331 620; ured@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr 
TAKUIN d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 331 620; takuindbk@gmail.com
DRITO d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 331 620;  dritodoo@gmail.com
PALETUN d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 620; ured@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr  
SAPLUN d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 620; ured@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr  
SNACK BOX d.o.o., vježbenička tvrtka; 023 331 620; ured@ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr  
 
Srednja škola Vela Luka, Ulica 5 br.9
ANKORA d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 819 972; ssvl@ss-vela-luka.skole.hr
ODISEJ d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 819 972; ssvl@ss-vela-luka.skole.hr
KORALJ d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 819 972; ssvl@ss-vela-luka.skole.hr
Fotspot d.o.o., vježbenička tvrtka, tiskara; 020 819 972; ssvl@ss-vela-luka.skole.hr
 
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče, Tina Ujevića 5
MUNJA SPORT d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 679 631; munja.sport2014@gmail.com
DOLCE VITA d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 679 631; dolcevita.vt@gmail.com 
INSTRATRAVEL d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 679 631; instatravel.vt@gmail.com
ITUS PROTECT d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 679 631; ured@ss-fraandrijekacicamiosica-ploce.skole.hr
KLIMKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 679 631; ured@ss.fraandrijekacicamiosica-ploce.skole.hr
 
Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12
SIGNAR d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 681 088; signarmetkovic1@gmail.com
OFFICE COFFEE d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 681 088; officecoffee123@gmail.com
FITCO d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 681 088; fitco.vjezbenicka@outlook.com
GET COMFY d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 681 088; getcomfy.vt@gmail.com
L-bags d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 681 088; lbags.vt@gmail.com
SANITARKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 681 088; sanitarko.vjezbenicka@hotmail.com
 
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Trg Opuzenske bojne 5
EKRANIZACIJA d.o.o., vježbenička tvrtka;020 672 689; ekranizacija.vt.opuzen@gmail.com
KEMPAS d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 672 689; kempas.vt@gmail.com
MANDAR d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 672 689;info@ssopuzen.hr
NEREPLOV d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 672 689; info@ssopuzen.hr 
HOTEL NEROS d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 672 689; info@ssopuzen.hr
FOTO STUDIO UMALO SI LIP d.o.o., vježbenička tvrtka; 020 672 689; info@ssopuzen.hr
 
XX. Međimurska županija
 
Srednja Škola Prelog, Čakovečka 1
OLOGUMI d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 645 400; ssp@ss-prelog.skole.hr
DRAMITA d.o.o. trgovina na malo namještajem,madracima i posteljinom, vježbenička tvrtka; 040 645 400; ssp@ss-prelog.skole
BIO LIK d.o.o., vježbenička tvrtka, 040 645 400; ssp@ss-prelog.skole
 
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Vladimira Nazora 36
PINOCCHIO d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; vtpinocchio@gmail.com
CROSPORT d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; crosport@gmail.com
INSULA MURO-DRAVANA d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; insula.murodravana2014@gmail.com
DECORA d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; decoradoo@net.hr
VICTORY d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; vt.victory.d.o.o.@gmail.com
SLATKI SNOVI d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; slatki.snovi@outlook.com
U REGISTRATURI d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; ets@ets.hr
PINCELO d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; ets@ets.hr 
TRSEK d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; ets@ets.hr
JUNGLE d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; ets@ets.hr
SportivaPozitiva d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; ets@ets.hr
SPECULO d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; ets@ets.hr
SapereAude d.o.o., vježbenička tvrtka; 040 312 520; ets@ets.hr
 
XXI. Grad Zagreb
 
Prva ekonomska škola Zagreb; Medulićeva 33
DALTOYS d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; daltoys1@gmail.com
EKO-FRESH d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
WIPE OUT d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
FURNITURIA d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
SAMO EVENTI d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
E-HRANA d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
DIDIN SAN d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
EKON OSIGURANJE d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
 E-CONNECT d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
 FRIGO d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4870 531; prva.ekonomska.skola@zg.t-com.hr
 
Druga ekonomska škola Zagreb, Dobojska 12
TURAMEKS d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3097 195; vt_turameks@yahoo.com 
SLATKI SAN d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3097 195; slatkisan2@gmail.com
INFO PLAN d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3097 195; info.plan.vt@gmail.com
ON&ONA d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3097 195; ured@ss-druga-ekonomska-zg.skole.hr
MARKO OFFICE d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3097 195; ured@ss-druga-ekonomska-zg.skole.hr 
OPTIKA PLUS-MINUS d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3097 195; ured@ss-druga-ekonomska-zg.skole.hr  
 C-NAMJEŠTAJ d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3097  195; ured@ss-druga-ekonomska-zg.skole.hr 
 
Treća ekonomska škola Zagreb, Trg J.F. Kennedya 5
LICITAR d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
BISER d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; biser.zg@gmail.com
CANDY SHOP d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
PASSMART d.o.o., vježbenička tvrtka; ; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
ČOKO d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
FUTURE BIKES d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
NATUR d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
VINARIJA GUŠTI d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
„WAKA“ d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
GOLD TOUCH d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
„ĐES BA“ d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 2336 116; treca.ekonomska@tes.hr
 
Privatna srednja ekonomska škola „Katarina Zrinski“ Zagreb, Selska cesta 119
ADRIATIC d.d., vježbenička tvrtka; 01 3014 943; adriatic@katarinazrinski.hr 
CROFOOD d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3014 943; katarina@zrinski.org
DIONIZ d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3014 943;katarina@zrinski.org 
 
URIHO Zagreb, Ilica 29
RADIMO- UČIMO“ d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4830 003; kontakt@vr-radimoucimo.hr
POTENCIJAL  d.o.o., vježbenička tvrtka;01 4830 003; kontakt@vr-radimoucimo.hr
ČAROBNA KUTIJA d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 4830 003; kontakt@vr-radimoucimo.hr
 
LINIGRA – Privatna škola s pravom javnosti, Gjure Szaba 4
HOSTEL d.o.o. ZAGREB, vježbenička tvrtka; 01 3779 563;info@linigra.hr  
Van forne d.o.o., vježbenička tvrtka; 01 3779 563; info@linigra.hr  
 Linigra tours, vježbenička tvrtka, putnička agencija; 01 3779 563; info@linigra.hr