OBAVIJEST O NOVOM SJEDIŠTU AGENCIJE

Poštovani,
 
Obavještavamo Vas kako je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) promijenila adresu sjedišta te se sada nalazi na adresi:

Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb
Telefon: 01 62 74 666
Fax: 01 62 74 606

Molimo Vas da ubuduće službenu poštu šaljete na navedenu adresu.
 
Međutim, djelatnici Agencije raspoređeni su u dva susjedna objekta na adresama:


Radnička cesta 37b, 7. kat

Radnička cesta 39, 6. kat
Prije dolaska na sastanak u ASOO kod djelatnika Agencije provjerite u koji objekt trebati ići.
 
Također, promijenile su se i adrese elektronske pošte djelatnika Agencije te one sada glase:
ime.prezime@asoo.hr
 
Elektronska pošta poslana na stare adrese elektronske pošte: aso.hr i aoo.hr još će neko vrijeme biti automatski proslijeđivane na nove adrese, ali molimo Vas da počnete koristiti nove adrese.
 
Budući je premještaj na novu adresu trajao u razdoblju od 25. prosinca 2010. do 6. siječnja 2011. te je moguće da eletronska pošta poslana u tom razdoblju djelatnicima Agencije nije isporučena. Stoga Vas molimo da istu ponovno pošaljete na nove adrese elektronske pošte.
 
S poštovanjem,
 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)