Smotra/sajam vježbeničkih tvrtki

Smotru/ sajam vježbeničkih tvrtki organizira i provodi Agencija za strukovno obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 
Cilj Smotre/ sajma je poboljšati kvalitetu obrazovanja u svim strukovnim školama Republike Hrvatske koje provode program Vježbenička tvrtka poticanjem učenika/ca na napredovanje, želju za samostalnošću, samopotvrđivanje i primjenu teorijskoga znanja kroz razvoj poduzetničkih ambicija/sklonosti, vještina, sposobnosti, stajališta, prijateljstva, razumijevanja i suradnje među učenicima/cama i nastavnicima.
 
Pravo sudjelovanja na Smotri/ sajmu vježbeničkih tvrtki imaju učenici/ce koje pohađaju program Vježbenička tvrtka u svim strukovnim školama. Svaku školu na Smotri/ sajmu može predstavljati jedna vježbenička tvrtka, na štandu može biti najviše tri učenika/ce jedne vježbeničke tvrtke. Svaki tim vježbeničke tvrtke prati po jedan/na nastavnik/ca mentor/ica iz škole.
 
Na Smotri/sajmu može sudjelovati 50 vježbeničkih tvrtki iz Republike Hrvatske i 15 vježbeničkih tvrtki iz inozemstva (po jedna vježbenička tvrtka iz zainteresirane škole).
Pravo sudjelovanje imaju tvrtke koje su provele registraciju vježbeničke tvrtke kroz Središnji ured vježbeničkih tvrtki i time ušle u registar Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki.
 
Tijekom Smotre/sajma učenici će predstaviti svoju školu, vježbeničku tvrtku, poslovat će međusobno, upoznati se i proučiti što radi njihova „konkurencija“. Ova je Smotra/ sajam vježbeničkih tvrtki i prigoda za predstavljanje partnerskih tvrtki koje im pomažu savjetima i informacijama za što vjernije poslovanje u gospodarskoj praksi. Nadalje, održava se i okrugli stol za nastavnike/ce i pozvane goste (predstavnike institucija, gospodarstva…) s aktualnim temama iz gospodarstva.
 
Prijave sudjelovanja na Smotru/sajam vježbeničkih tvrtki obavljaju se elektroničkim putem na adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 
U okviru projekta ECO NET, koji provode KulturKontakt Austria i k- education projektni uredi u zemljama sudionicama (Albanija, Bugarska, Rumunjska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska), organiziraju se nacionalni i međunarodni sajmovi vježbeničkih tvrtki kao platforma za izravne kontakte.
Učenici i nastavnici koji na njima sudjeluju imaju mogućnost uspostave kontakta i razmjene iskustva s vježbeničkim tvrtkama iz zemlje i inozemstva.
Sve informacije vezane za održavanje sajmova i uvjete sudjelovanja možete pronaći na web stranicama ECO NET-a - www.econet-see.com.