Što je vježbenička tvrtka?

Program Vježbenička tvrtka je zamišljen kao usvajanje i utvrđivanje teorijskoga znanja kroz konkretno obavljanje poslova koji se inače obavljaju u pravoj organizaciji.
Program Vježbenička tvrtka provodi se već 6-7 godina u srednjim ekonomskim školama, a polako njegova provedba počinje i u nekima s drugim obrazovnim programima, npr. za komercijaliste.
 
Učenici uče kako se stvarno osniva tvrtka, kako se obavljaju sve poslovne komunikacije i financijske transakcije, kako se prezentira proizvod/usluga te knjigovodstveno evidentiraju sve promjene.
 
Dakle, učenici postaju zaposlenici u tvrtki te međusobno, s drugim tvrtkama, posluju putem interneta. Oglašavaju svoje proizvode i usluge na internetskoj stranici (sami ju izrađuju), a u što vjernijoj simulaciji stvarnih poslovnih događaja pomažu im partnerske tvrtke (stvarne tvrtke koje im daju potrebne smjernice za poslovanje). Na taj se način povezuje škola i gospodarstvo, a učenici koji pohađaju taj program tijekom 3. i 4. godine obrazovanja se nakon školovanja lakše i brže uključuju u stvarni poslovni svijet.
 
Učenici spoznaju kako djeluje gospodarski sustav naše države (a i međunarodno poslovanje) uz sve potrebne institucije.  Razvijaju kreativnost, profesionalizam u obavljanju pojedinoga posla, zanimanje za struku, komunikativnost, poduzetnički duh, međusobnu toleranciju i uče poštivati različitosti. Nastavnik postaje samo koordinator njihovih aktivnosti jer postupno sve zadatke i odgovornost prenosi na učenike - zaposlenike.
 
U taj se program uključuje sve više škola, zasad ga provodi oko 74% ekonomskih škola u državi. Takav je način učenja razvijen u Europi već desetak godina, a  sve više država ga prihvaća i razvija u svojim zemljama. Osim u zemljama zapadne Europe, već ga imaju Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Albanija, Crna Gora, Makedonija, Turska itd. Postoji i u zemljama drugih kontinenata. Stoga se učenicima omogućuje međusobno poslovanje putem interneta, a sudjelovanjem na sajmovima pokazuju svoje prezentacijske vještine.
Jednom godišnje se organizira Smotra-sajam vježbeničkih tvrtki gdje učenici -zaposlenici predstavljaju svoj rad te sklapaju poslove kao i na stvarnim sajmovima. 
 
Cilj:
 
Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u poslovnoj organizaciji te razviti vještine timskoga rada, prezentiranja, odgovornog odlučivanja, međusobnog uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putem kroz simuliranje osnivanja, vođenja i poslovanja poslovne organizacije kako bi kroz obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav tržišnoga gospodarstva i razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkoga duha i interes za samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnome poslovnom svijetu.
 
Zadatci:
Potaknuti na povezivanje teorijskih nastavnih sadržaja primjenjujući stečeno znanje na praktičnim radnim zadatcima kojima će učenici - zaposlenici vježbeničke tvrtke razviti vještine važne za zanimanje ekonomist: osnivanje poslovne organizacije; pisanje životopisa i vođenje razgovora za radno mjesto; prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; izradba internetske stranice; knjigovodstveni i računovodstveni poslovi; poslovi odjela nabave, prodaje i marketinga; poslovno komuniciranje i bonton; priprema i vođenje poslovnih sastanaka; politika proizvoda/usluge (razvijanje inovacija); odgovorno odlučivanje, planiranje, organiziranje i vođenje poslovanja poslovne organizacije i ostale s kojima će se susretati u praktičnom životu, na radnome mjestu - prema zahtjevima poslodavca.
Potaknuti međusobnu suradnju i razvijanje poslovnih i prijateljskih kontakata učenika - zaposlenika vježbeničke tvrtke koji mogu u budućnosti pridonijeti razvoju stvarnih poslovnih kontakata i poslovne suradnje te razviti uspješno poslovanje u zemlji i inozemstvu. 
Razviti sposobnosti timskoga rada, izražavanja vlastita mišljenja, kreativnosti, samostalnosti, poduzetničkoga duha, motivacije, prezentacije, vlastite osobnosti i odgovornosti, suradničkoga rada i življenja te boljeg razumijevanja poslovnih situacija u stvarnome poslovnom svijetu (odnos zaposlenika i nadređenih ili zaposlenika međusobno) te profesionalizam u radu.
Potaknuti kod učenika/ca potrebu za samopotvrđivanjem, samopoštovanjem, poštivanjem moralnih vrijednosti, međusobnom tolerancijom i suradnjom, poštivanjem različitosti, samomotivacijom i cjeloživotnim učenjem.