Što je SUVT?

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovala je Središnji ured vježbeničkih tvrtki radi popularizacije i afirmacije poduzetničkih kompetencija i poduzetničkih aktivnosti kod svih učenika/ca strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. Osim toga, osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki Agencija podupire razvoj svih općih i strukovnih kompetencija naših učenika. To je istodobno i potpora izgradnji društva znanja, u kojemu učenici, nastavnici i škole moraju imati posebno mjesto i osobito značenje.

Radom u vježbeničkoj tvrtki u svojim školama učenici spoznaju kako djeluje gospodarski sustav naše države te koja je uloga pojedinih institucija i ustanova u tome. Osobito spoznaju koja je uloga Trgovačkoga suda, Zavoda za statistiku, Porezne uprave, Poslovne banke, Zavoda za mirovinsko i Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sve te usluge pruža Središnji ured vježbeničkih tvrtki – SUVT, kojima se u najzornijem mogućem obliku simulira stvarnost - uz postojeće propise i dokumentaciju.
Središnji ured vježbeničkih tvrtki - pružanjem svojih usluga i stvaranjem registra vježbeničkih tvrtki u Republici Hrvatskoj - potiče i koordinira njihovo poslovanje u zemlji i inozemstvu. Ovaj ured analizira i poslovanje vježbeničkih tvrtki, uz objavljivanje njihovih rezultata, te informira o pravnim propisima važnim za poslovanje pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Agencija je - u sklopu informacijskog sustava za strukovno obrazovanje VETIS - izradila informacijski modul SUVT kao potporu radu svim učenicima svake strukovne škole (i napose svakoj strukovnoj školi) kao mogućim vlasnicima vježbeničkih tvrtki pri registraciji vježbeničke tvrtke, vođenju njezina poslovanja kao i za slučaj potrebe njezina zatvaranja. To je mogućnost da s jednoga mjesta, iz vašeg ureda, vašeg kabineta, vaše učionice ili vašeg doma, on-line, obavljate sve poslove glede registracije tvrtke, njezine prijave i prijave zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prijave platnog prometa i vođenja ukupnog poslovanja vaše tvrtke. SUVT je istodobno i sustav za e-učenje.

Zadaća Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki:
Primjenom nastavne metode Vježbenička tvrtka poduprijeti suvremenu, praktičnu nastavu ekonomskih predmeta.

Vizija Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki:
  • Koncept Vježbeničke tvrtke provoditi u svim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj;
  • Vježbenička tvrtka kao suvremena metoda rada je ishodište stjecanja znanja i vještina te poticanje poduzetničkog duha kod učenika; kao nastavna metoda služi za umreženu uporabu općih i strukovnih znanja koje učenici trebaju imati te kao pokretačka snaga u ekonomskim školama koja će potaknuti promjene nastavnih planova i programa u skladu s promjenama u stvarnome svijetu;
  • Središnji ured vježbeničkih tvrtki podupire poslovno ponašanje koje ujedinjuje načela etičkoga i gospodarskog ponašanja i usuglašavanja osobnih s općim društvenim interesima.
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • DOBAR PRIMJER IZ PRAKSE - SMOTRA VJEŽBENIČKIH TVRTKI U PJEŠAČKOJ ZONI GRADA VINKOVACA više
  • Vježbeničke tvrtke Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar uključene u projekt E-medica više
  • OBILJEŽAVANJE GLOBALNOG TJEDNA PODUZETNIŠTVA U EKONOMSKOJ I TRGOVAČKOJ ŠKOLI IVANA DOMCA VINKOVCI više
  • Međunarodni izložbeni forum mladih vježbeničkih tvrtki u sklopu Comenius multilateralnog projekta „Budi poduzetan, zdrav i kreativan“ više
  • Materijali za stručni skup pod rednim br. 23089. – program Vježbenička tvrtka više