"Info-dani˝ za grant-shemu ˝ Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova˝

1. rujna 2009. Agencija za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (DEFCO), objavljuje sve nadnevke različitih informativnih radionica (info-dana) za grant-shemu ˝ Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova˝, Europeaid/129021/M/ACT/HR, pod prioritetom 3, mjera 3.2, operacija 3.2.1, u sklopu 4. komponente IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala.  


Nadnevci za ovu grant-shemu i rokovi za prijavu za sudjelovanje na dvodnevnim radionicama su sljedeći:
 
Zagreb
12. i 13. listopada 2009. (rok za prijavu sudjelovanja: 2. listopada 2009.)
 
Zadar
20. i 21. listopada 2009. (rok za prijavu sudjelovanja: 12. listopada 2009.)
 
Osijek
28. i 29. listopada 2009. (rok za prijavu sudjelovanja: 16. listopada 2009.)
 
Sudjelovanje na radionicama možete potvrditi slanjem e-maila Project Manager-u za ovu grant-shemu - gđi Christini Tkalec (christina.tkalec@aso.hr). Molimo, navedite nadnevak i lokaciju info-dana na koji se prijavljujete.
 

PROGRAM INFO-DANA