POZIV ZA UNOS PODATAKA U BAZU PODATAKA AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Agencija za obrazovanje odraslih održala ja 10 trening seminara u Zagrebu pod nazivom Upotreba aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb na kojima je sudjelovalo 76 administratora.


Trening seminari održani su:

  • 1. rujna (dva trening seminara) za Zagrebačku županiju i
  •  2. rujna (dva trening seminara), 4. rujna (dva trening seminara), 7. rujna (dva trening seminara) i 8. rujna (dva trening seminara) za Grad Zagreb.

Završetkom ciklusa seminara ostvareni su svi preduvjeti za početak unosa podataka.

Pozivaju se sve ustanove koje su dobile svoje korisničke račune da započnu s punjenjem baze podataka Agencije za obrazovanje odraslih, a ustanove koje nisu dobile obavijest o korisničkom računu mogu se prijaviti na e-poštu baza@aoo.hr.