Upotreba aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih

U organizaciji Agencije za obrazovanje odraslih održano je 13 trening seminara tijekom svibnja i lipnja pod nazivom Upotreba aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih.

Trening seminari su održani u 11 gradova za 18 županija:

 • 14. svibnja u Novskoj za Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju,
 • 19. svibnja u Bjelovaru za Bjelovarsko-bilogorsku i Koprivničko-križevačku županiju,
 • 25. svibnja u Metkoviću za Dubrovačko-neretvansku županiju,
 •  26. svibnja u Šibeniku za Šibensko-kninsku i Ličko-senjsku županiju,
 •  27. svibnja u Zadru za Zadarsku županiju,
 • 1. i 2. lipnja u Osijeku za Osječko-baranjsku županiju,
 • 3. lipnja u Vukovaru za Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku županiju,
 • 8. lipnja u Požegi za Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju,
 • 9. lipnja u Varaždinu za Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju,
 • 15. lipnja u Puli za Istarsku županiju i
 • 18. lipnja (dva trening seminara) u Rijeci za Primorsko-goransku županiju.

Na trening seminarima sudjelovalo je 189 administratora iz ustanova za obrazovanje odraslih, a svrha je bila obučiti imenovane osobe kako koristiti aplikaciju zbog potrebe unosa podataka i vođenja evidencija o obrazovanju odraslih.

Nastavak održavanja trening seminara planiran je za rujan ove godine za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb, čime bi ovaj ciklus bio završen. O mjestu i vremenu održavanja ustanove će biti pravodobno obaviještene.

Tijekom srpnja, za županije u kojima su održani trening seminari, bit će poslani korisnički računi te će se baza tako početi puniti traženim podacima. Za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju to će biti učinjeno u rujnu.

         
                     Zadar                                                   Osijek                                                Metković             
                                 
         
                     Vukovar                                            Bjelovar                                                Varaždin
        

         
                     Novska                                              Požega                                                    Pula


                     Rijeka