Objava natječaja za pružanje usluga u okviru IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Europske unije

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri ASO-u 14. svibnja 2009. objavljuje natječaj za projekt „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“ EuropeAid/127475/D/SER/HR, Prioritet 3, Mjera 3.2, Operacija 3.2.1 unutar IV. IPA komponente Razvoj ljudskih potencijala.

Cilj ovog projekta je jačanje kompetencija odraslih osoba u sustavu obrazovanja – kroz modernizaciju postojećih i razvoj novih kratkih programa za obrazovanje odraslih – kako bi im bilo omogućeno aktivnije sudjelovanje na tržištu rada, osobito na izabranim teritorijima od posebne državne skrbi. Projekt će pridonijeti i razvoju regionalne mreže ustanova za obrazovanje odraslih – u suradnji s lokalnim i drugim relevantnim partnerima te nevladinim organizacijama.