Započeli trening seminari Upotreba aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih

Agencija za obrazovanje odraslih počinje s održavanjem trening seminara na temu Upotreba aplikacije za pristup bazi podataka Agencije za obrazovanje odraslih dana 14. svibnja 2009. godine.

Ciklus trening seminara počinje na području dvije županije: Karlovačke i Sisačko-moslavačke, odnosno u Novskoj u Pučkom otvorenom učilištu Novska. Nakon navedenih županija, tijekom svibnja i lipnja slijede seminari u ostalim županijama, a završavaju u rujnu sa Zagrebačkom županijom i Gradom Zagrebom.

Svrha je trening seminara obučiti administratore ustanova za obrazovanje odraslih na području Republike Hrvatske kako koristiti aplikaciju zbog potrebe unosa podataka i vođenja evidencija o obrazovanju odraslih.