U Reykjaviku održan PLA (Peer Learning Activity)

U Reykjaviku je od 12. do 13. veljače 2009. godine održan PLA (Peer Learning Activity) – Aktivnost zajedničkog učenja o temi „Troškovi i koristi vrednovanja neformalnog i informalnog učenja“, u organizaciji mjerodavnih ministarstava Islanda i Norveške, a kao nastavak rasprave s Klastera o priznavanju ishoda učenja. Na seminaru su, osim predstavnica Agencije za obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sudjelovali i predstavnici ministarstava i drugih obrazovnih institucija iz: Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Irske, Latvije, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Portugala, Slovačke, Slovenije i Turske. Također su bili prisutni članovi Europske komisije i stručnjaci iz Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europske zaklade za strukovnu izobrazbu (ETF).

 

Cilj seminara bio je potaknuti raspravu o tome kako preispitati i ojačati Europske smjernice priznavanja neformalnog i informalnog učenja (Cedefop, 2008.) s obzirom na pitanje troškova i koristi.

 

Prvog dana seminara predstavljeni su rezultati upitnika koji su ispunile sve zemlje sudionice u vezi s troškovima i koristima vlastitih sustava vrednovanja neformalnog i informalnog učenja. Raspravljalo se o tome što se sve podrazumijeva pod troškovima i koristima te njihovim međusobnim odnosima, a predstavljeno je i istraživanje Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

 

Drugi dan seminara održane su tri radionice istodobno:

  1. radionica - o učinkovitosti vrednovanja (u kojim su područjima najveći troškovi, jesu li nužni i mogu li se sniziti);
  2. radionica - o koristima vrednovanja (kako možemo identificirati i istaknuti koristi vrednovanja koje su manje vidljive, mogu li se kvantitativno prikazati);
  3. radionica - o tome kako možemo ojačati dugoročnu održivost sustava vrednovanja (u kakvoj je to vezi s pitanjima troškova i koristi, koji su politički i ekonomski preduvjeti potrebni za održivost sustava vrednovanja).

 

Korist od vrednovanja neformalnog i informalnog učenja imaju: polaznici, poslodavci, lokalna zajednica, volonterski sektor i dionici. Polaznici postaju konkurentniji na tržištu rada, poslodavci mogu kvalitetnije planirati poslovanje ako bolje poznaju kompetencije svojih radnika, lokalna zajednica može bolje integrirati socijalno ugrožene i druge prioritetne skupine, poslodavci i država više cijene volonterstvo, a pružatelji usluga uspijevaju bolje iskoristiti javna sredstva s obzirom na kraće trajanje obrazovanja.

U troškove vrednovanja neformalnog i informalnog učenja ubrajaju se: savjetovanje i smjernice, procjenjivanje, administracija, certifikacija i dokumentacija prema standardima. Troškove obično snose državna tijela ako je riječ o nezaposlenima i drugim socijalno-ugroženim skupinama. Pojedinac u većini slučajeva plaća određenu naknadu, a poslodavci snose troškove vrednovanja ako sami pokrenu tu inicijativu. Troškove infrastrukture i oblikovanja sustava obično snose državna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna). Sredstva iz Europske unije također važan su izvor financiranja oblikovanja sustava u mnogim zemljama.

 

Ključni je izazov nacionalnih sustava vrednovanja neformalnog i informalnog učenja njihova održivost. Nacionalni dionici trebali bi razviti i provesti dugoročno isplative načine vrednovanja za sve dionike, uravnotežujući troškove i koristi.

 

O zaključcima i prijedlozima s PLA detaljno će se raspraviti na sljedećem sastanku Klastera o priznavanju ishoda učenja*, koji će se održati od 7. do 8. svibnja 2009. godine te na kojem će biti odlučeno o daljnjem praćenju teme troškova i koristi vrednovanja neformalnog i informalnog učenja.

 

 

 

* Klaster o priznavanju ishoda učenja je jedan od osam klastera u sklopu „Education and Training 2010 Work Programme”, koji podupire vrednovanje neformalnog i informalnog učenja.