U Budimpešti održana regionalna UNESCO-ova konferencijaU Budimpešti je održana UNESCO-ova regionalna konferencija za Europu, Sjevernu Ameriku i Izrael kao priprema za šestu Međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih u Brazilu (CONFINTEA VI)

Konferencija je trajala od 3. do 5. prosinca 2008. godine. UNESCO organizira ukupno pet pripremnih regionalnih konferencija od rujna 2008. godine do siječnja 2009. godine. Svaka od regionalnih konferencija proizvest će po jedan strateški dokument koji će pridonijeti regionalnom izvješću o obrazovanju i učenju odraslih kao pripremni osvrt na svjetsku konferenciju, koja će se održati u Brazilu u svibnju 2009. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od 200 sudionika iz 33 zemlje.

Težište ove konferencije bilo je na obrazovanju i učenju odraslih u Europi, Sjevernoj Americi i Izraelu. Na konferenciji su sudjelovala ministarstva za obrazovanje i druge vladine institucije za obrazovanje, regionalne nevladine organizacije, pružatelji usluga iz privatnog sektora, sveučilišta i mediji. Pod naslovom Učenje odraslih za jednakost i uključenost u kontekstu mobilnosti i konkurentnosti, konferencija je bila prilika za pregled trendova i praksi u učenju odraslih, s osvrtom na sudjelovanje i socijalnu uključenost. Poseban osvrt bio je na strateškim okvirima, vladavini, financiranju, kvaliteti, pismenosti, osnovnim vještinama i ključnim kompetencijama te nadzoru i evaluaciji.

Od ukupno 52 zemlje članice UNESCO-a iz regija Europe, Sjeverne Amerike i Izraela, 38 zemalja predalo je nacionalna izvješća o stanju i razvoju obrazovanja odraslih. Republika Hrvatska predala je svoje izvješće u lipnju 2008. godine.
Konferencija je započela sažetkom svih regionalnih izvješća i osvrtom na dijelove koji se trebaju poboljšati i uključiti.
Nacionalna izvješća pokazuju da većina zemalja ide prema racionalizaciji odredbi, povećanju koordinacije, kvaliteti i odgovornosti bilo da učenje i obrazovanje odraslih ima primarno težište na gospodarskim, socijalnim ili kulturnim ciljevima, ili na sva tri cilja zajedno. Europska komisija primjećuje nedostatke koherentnosti, koordinacije i razumijevanja strategija  cjeloživotnog učenja u Europskoj uniji; Izrael prepoznaje potrebu za jačanjem razvoja ljudskih resursa i međukulturalne solidarnosti, a SAD potrebu većeg ulaganje u temeljno obrazovanje odraslih.

Konferencija je organizirana skupom plenarnih sjednica, okruglih stolova i radnih skupina na kojima su glavni ciljevi bili:

  • rasprava o ključnim pitanjima, trendovima i izazovima u obrazovanju i učenju odraslih u regiji;
  • predstavljanje učinkovitih praksi i inovacija;
  • razvijanje strateških prijedloga i preporuka za daljnji razvoj obrazovanja i učenja odraslih;
  • prijedlozi za alate i mjerila za provedbu i nadzor politika obrazovanja odraslih;
  • izmjene regionalnog sažetog izvješća.

Uz pregled ključnih pitanja i izazova u obrazovanju i učenju odraslih, proizveden je dokument preporuka za jačanje politika i aktivnosti u polju obrazovanja odraslih, koji je prihvaćen na zadnjem dijelu Konferencije. Ove preporuke glavni su dokument za raspravu na šestoj Međunarodnoj konferenciji o obrazovanju odraslih u Brazilu u svibnju 2009. godine (CONFINTEA VI).

U izaslanstvu Republike Hrvatske na regionalnoj konferenciji bili su: Anita Klapan (članica Vijeća za obrazovanje odraslih), Heni Strčić (članica Upravnog vijeća Agencije za obrazovanje odraslih), Zoran Smolić (zamjenik ravnatelja Agencije za obrazovanje odraslih), Nataša Kokić (viša stručna savjetnica u Odjelu za međunarodnu suradnju Agencije za obrazovanje odraslih) i Josip Nakić Alfirević (ravnatelj POU Koprivnica).

Dokumenti:

Nacionalno izvješće o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih
Prezentacija sažetka nacionalnih izvješća
Preporuke s Konferencije