Agencija za obrazovanje odraslih ove godine obilježava Međunarodni dan pismenosti

Agencija za obrazovanje odraslih ove će godine prvi put u vlastitoj organizaciji obilježiti Međunarodni dan pismenosti. U svijetu se taj dan tradicionalno obilježava 8. rujna, a Agencija će upravo tog dana u Europskom domu u Zagrebu organizirati tribinu na kojoj će se raspravljati o pojmu pismenosti u 21. stoljeću.

 

Ideja organiziranja tribine je trojaka: promovirati kulturu učenja u Republici Hrvatskoj, senzibilizirati javnost za potrebu cjeloživotnog učenja, ali i pokrenuti raspravu o definiranju i redefiniranju pojma pismenosti u 21. stoljeću, s posebnim osvrtom na sintagmu „pismenosti 21. stoljeća“ uvedenu u hrvatski javni diskurs prihvaćanjem Strategije obrazovanja odraslih (2004.) te na koncept ključnih kompetencija (key competences) koje ističe Europska komisija.

 

Na tribini će biti predstavljen projekt „Za Hrvatsku pismenosti: Put do poželjne budućnosti“, koji će prezentirati Ivana Puljiz, prof., MeconSc, ravnateljica Uprave za međunarodnu suradnju i europske integracije u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, te aktivnosti, planirani ciljevi i ostvareni rezultati 5. komponente projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih koje se tiču poboljšanja programa stjecanja osnovnih vještina za odrasle, a o kojim će govoriti Kirsten Tejsner, team leaderica projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih i Jasna Martinko, dipl. uč., djelatnica Agencije za obrazovanje odraslih i sudionica 5. komponente. Prezentaciju će održati i uvažena hrvatska stručnjakinja: Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., iz Agencije za odgoj i obrazovanje, članica radne skupine za ključne kompetencije Europske komisije, o temi „Europska perspektiva: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“.

U raspravi o pojmu pismenosti u 21. stoljeću sudjelovat će, osim gospođe Tejsner, i prof. dr. sc. Dijana Vican, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, prof. dr. sc. Milan Matijević s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Darko Jureković iz Microsofta Hrvatska kao predstavnik poslodavaca. Bit će predstavljen i program Tjedna cjeloživotnog učenja, koji će Agencija organizirati u rujnu i listopadu ove godine. Predstavnici ključnih institucija sustava obrazovanja odraslih pozvani su na tribinu, a uzvanicima i sudionicima tribine obratit će se i v. d. ravnatelja Agencije za obrazovanje odraslih Mile Živčić, prof.

 

Međunarodni dan pismenosti (International Literacy Day) UNESCO-ova je inicijativa, nastala s ciljem da se međunarodna zajednica svake godine podsjeti na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u rujnu 1965. godine u Teheranu, u kojem je, na Svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja o temi iskorjenjivanja nepismenosti, predstavljena inicijativa za proglašavanjem jednog dana u godini kad bi se slavilo, ali i upozoravalo na važnost pismenosti na međunarodnoj razini. Kao dan obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti odabran je 8. rujna, a UNESCO je s obilježavanjem počeo već 1966. godine.

UNESCO-ove procjene govore kako je danas u svijetu nepismena svaka peta odrasla osoba (od toga su čak dvije trećine žene), a čak 75 milijuna djece ne pohađa školu1. Niti na razini Republike Hrvatske podatci nisu zanemarivi: prema popisu stanovništva iz 2001. godine, 1,77% stanovništva ili 69.777 osoba starijih od 10 godina u Republici Hrvatskoj je nepismeno2, a čak 81,8% njih (57,084) su žene. Najviše nepismenih osoba, čak 48,010, u dobnoj je u skupini 65 ili više godina, a po postotku nepismenih u ukupnom stanovništvu prednjači Šibensko-kninska županija, u kojoj je nepismeno čak 5,13% ukupnog stanovništva.1 Vidi:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php
2 pritom valja napomenuti da se za potrebe popisa stanovništva pismenom smatra „osoba sa ili bez škole ako može pročitati i napisati sastavak u vezi sa svakidašnjim životom, odnosno koja može pročitati i napisati pismo bez obzira na kojem jeziku ili pismu može čitati odnosno pisati“. Vidi www.dzs.hr za detalje.