Nacionalno izvješće o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih dostavljeno UNESCO-u

Agencija za obrazovanje odraslih dostavila je 18. lipnja 2008. UNESCO-ovu Institutu za cjeloživotno učenje Nacionalno izvješće o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih u Hrvatskoj, što je pripremni materijal za sudjelovanje na šestoj Međunarodnoj konferenciji o obrazovanju odraslih CONFINTEA VI, koja će se održati u svibnju 2009. godine u Brazilu. Nacionalna izvješća svih zemalja sudionica o razvoju i stanju obrazovanja odraslih, u kojima je dan pregled politika, projekata i programa te problematičnih pitanja i izazova vezanih za obrazovanje odraslih, okosnica su pripremnog procesa za CONFINTEA konferenciju, koji se događa i nizom pripremnih regionalnih konferencija, od kojih je prva održana u Bakuu, Azerbajdžan, u svibnju ove godine.

Kako je ranije navedeno u priopćenju na internetskim stranicama Agencije, početkom ove godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zadužilo je Agenciju za obrazovanje odraslih da na temelju priloga resornih ustanova i ključnih dionika priredi nacionalno izvješće Republike Hrvatske za razdoblje od 1997. godine, kad je održana međunarodna konferencija CONFINTEA V, do danas. Kako se dijelovi politika i programi obrazovanja odraslih provode međuresorno i djelovanjem niza nadležnih ustanova, Agencija za obrazovanje odraslih u proces je izrade izvješća nastojala uključiti što širi krug važnih ustanova i dionika, njih više od 250, kako bi konačan rezultat bio dokument kojim bi se dao detaljan i točan pregled sustava obrazovanja odraslih te skiciralo njegovo mjesto unutar cjelovitog sustava obrazovanja u Hrvatskoj. Na sudjelovanje su pozvani: mjerodavni uredi Vlade Republike Hrvatske, ministarstva, mjerodavni središnji državni uredi, državne upravne organizacije, obrazovne agencije, akademije pri ministarstvima, komore, mjerodavne javne ustanove, udruge i društva te javni instituti, visoka učilišta, županijski upravni odjeli za društvene djelatnosti, mjerodavni gradski uredi i sindikati te važna društva i centri.

Pozivu na sudjelovanje odazvale su se 132 institucije te dionici, od kojih je 88 poslalo priloge vezane za svoj djelokrug rada, a koji se odnose na obrazovanje odraslih. Na temelju zaprimljenih priloga te najvažnijih strateških dokumenata i zakonske i podzakonske regulative iz područja obrazovanja te, specifično, obrazovanja odraslih, Agencija za obrazovanje odraslih izradila je nacrt Nacionalnog izvješća o razvoju i stanju učenja i obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Kao konačan korak u pripremi Nacionalnog izvješća, mišljenja i komentare na točke Izvješća vezane za dijelove koji se odnose na strategije i politike dali su i članovi Vijeća za obrazovanje odraslih.

Agencija za obrazovanje odraslih zahvaljuje svim kontaktiranim ustanovama i dionicima koji su sudjelovali u procesu pripreme Nacionalnog izvješća te su svojim prilogom dali doprinos predstavljanju Republike Hrvatske na važnoj međunarodnoj konferenciji, a i članovima Vijeća za obrazovanje odraslih na sugestijama i komentarima.  

Konačni tekst Nacionalnog izvješća i izvješća drugih zemalja sudionica konferencije moguće je pronaći na UNESCO-ovim internetskim stranicama.