Studijsko putovanje članova 2. i 3. komponente projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih

Od 18. do 25. svibnja 2008. godine, u sklopu projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih, 27 članova radnih skupina 2. komponente „Usavršavanje i razvoj ljudskih potencijala i smjernica politike“ i 3. komponente „Pregled postojećih i osmišljavanje novih sustava financiranja“ posjetili su grad Aarhus u Danskoj.

Cilj je studijskog putovanja upoznavanje danskog sustava obrazovanja, posebice obrazovanja odraslih.

Sudionici studijskog putovanja bili su predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Filozofskog fakulteta iz Rijeke, Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Pučkog otvorenog učilišta Obris, Pučkog otvorenog učilišta Novska, Pučkog otvorenog učilišta Križevci, Mješovite industrijsko-obrtničke škole, Srednje škole „Stjepan Ivšić“, Orahovica, Hotelijersko-turističke škole, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Agencije za obrazovanje odraslih te Projektnog tima CARDS 2004 Obrazovanje odraslih.

Članovi radnih skupina posjetili su Aarhus Technical College (ATC)  i Aarhus Commercial College, Središnju dansku regiju (Region Midtjylland), tvrtku Grundfoss, Competence Centre, Centar za obrazovanje odraslih, Školu za zdravstvenu i socijalnu skrb Aarhus i Školu za proizvodnju Aarhus, Udrugu poslodavaca i sindikata.

Moderatori na studijskom putovanju bili su gospođa Ellen Jeppesen i gospodin Soren Poulsen iz ATC-a International.

Sustav obrazovanja u Danskoj dijeli se na obvezno obrazovanje (predškolska razina i osnovno obrazovanje), obrazovanje mladih (opće više srednje, strukovno više srednje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje) te visoko obrazovanje (dodiplomski i poslijediplomski programi).

Ključna su načela danskog obrazovnog sustava obrazovanje za sve, fleksibilnost, cjeloživotno učenje, visoka kvaliteta obrazovanja i financiranje javnim sredstvima.

Sustav obrazovanja jedan je od najvećih sektora u Danskoj koji se primarno financira javnim sredstvima. Država osigurava financijsku podršku osobama upisanima u programe obrazovanja mladih, visokog obrazovanja te u neke programe obrazovanja odraslih. Danska pri financiranju primjenjuje sustav taksimetra, odnosno godišnja državna davanja koja se temelje na kombinaciji fiksnih davanja i davanja per capita s obzirom na stope upisanih i onih koji su završili neki program obrazovanja.

Danska je među zemljama s visokom razinom sudjelovanja građana u obrazovanju odraslih i razvijanju kompetencija potrebnih na tržištu rada.

Obrazovanje i osposobljavanje odraslih provodi se na svim razinama. Opće i strukovno obrazovanje i osposobljavanje odraslih varira od liberalnog obrazovanja odraslih do kvalificiranog općeg obrazovanja i nastavka stručnog osposobljavanja. Nastavni plan i ispitivanje prilagođeni su iskustvu i interesima odraslih, a u nekim slučajevima može se priznati prijašnje formalno i neformalno učenje.

Tečajevi za odrasle, kojima je cilj formalna kvalifikacija, uključuju opće obrazovanje odraslih (na nižoj srednjoškolskoj razini), pripremno obrazovanje odraslih (poboljšanje osnovne pismenosti i matematičkih vještina), opće obrazovanje na višoj srednjoškolskoj razini, strukovno osposobljavanje odraslih, programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, daljnje obrazovanje odraslih koje odgovara razini akademskih profesionalnih programa, diplomske programe koji odgovaraju razini prvostupanjskih programa te magistarske programe.

Strukovno orijentirano obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Danskoj pruža koherentno javno financirano obrazovanje i osposobljavanje za odrasle na svim razinama, osiguran pristup svima, mogućnost razvoja kompetencija (općih i onih vezanih uz posao) te priznavanje kompetencija, što čine poslodavci i društvo u cjelini.

Neformalno obrazovanje odraslih provodi se u pučkim srednjim školama, dnevnim pučkim školama i večernjim školama. Programi ne vode formalnim priznatim kvalifikacijama, a njihov je cilj osobni razvoj pojedinca. Programi su namijenjeni svim osobama starijima od 18 godina te se za njih naplaćuje određeni iznos školarine.

Glavni sudionici u obrazovanju su država (opće i strukovno, formalno), lokalna vlast (liberalno, neformalno) te socijalni partneri: suradnja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; sudjelovanje u nacionalnim vijećima i trgovinskim/strukovnim odborima za osposobljavanje.

Cilj danskog obrazovnog sustava je pružanje znanja i sposobnosti svim građanima te mu je osnovni princip cjeloživotno učenje i aktivno sudjelovanje svih građana u demokratskom društvu.