Poziv na seminar "Značaj i praktična primjena HACCP sustava"

Agencija za razvoj Varaždinske županije i Institut cijeloživotnog učenja i novih obrazovnih tehnologija u suradnji sa tvrtkom DLS d.o.o. iz Rijeke organizirati će seminar o značaju i praktičnoj primjeni HACCP sustava. Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite u Varaždinu u četvrtak, 3. svibnja 2007. godine s početkom u 10 sati. Seminar će se održati u prostorijama Elektrostrojarske škole, Hallerova aleja 5.

Sukladno Zakonu o hrani (NN 117 / 03) svi subjekti koji posluju sa hranom, osim na razini primarne proizvodnje,dužni su uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje u svakom objektu pod vlastitom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu sa načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka - HACCP. Na seminaru će polaznici imati mogućnost upoznati se sa osnovama HACCP sustava, projektima sufinanciranja te mogućnostima implementacije.

Cijena kompletne konferencije iznosi 300 kn + PDV (366 kn) u što su uključeni radni materijali, osvježenje za vrijeme pauze i ručak.Uplatu možete izvršiti na račun Agencije za razvoj kod VABA Banke Varaždin, 2489004-1120002538, poziv na broj 2007 - 03 - 05. Molimo Vas da prijavnicu koja se nalazi u prilogu ispunite do 27. travnja 2007. godine i zajedno s potvrdom o uplati pošaljete na fax 042 / 390 - 571. Svakako prije uplate telefonski provjerite da li još ima slobodnih mjesta. Agencija zadržava pravo promjene satnice i programa.

Za provjeru da li ima slobodnih mjesta možete kontaktirati gđu. Snježanu Borović na 042 / 422 - 200 ili mob: 091/ 390 5310; odnosno na mail snjezana.borovic@azra.hr.