Uspostavljena suradnja hrvatskih obrazovnih agencija s Cedefopom

U Dubrovniku održana konferencija “Upoznavanje s aktivnostima Cedefopa i politikama Europske unije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Dana 3. i 4. prosinca 2007. godine u Dubrovniku održana je konferencija "Upoznavanje s aktivnostima Cedefopa i politikama Europske unije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja". Konferenciju je organizirao Cedefop –Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe u suradnji s ETF-om - Europskom zakladom za stručnu izobrazbu.

Cedefop je europska agencija koja promovira razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europskoj uniji, potiče razvoj cjeloživotnog učenja te pruža informacije i analize o sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovnim politikama u ovom području. Jedna je od prvih specijaliziranih i decentraliziranih agencija koja je osnovana s ciljem prenošenja znanstvenog i tehničkog znanja u specifičnim područjima u svrhu razmjene ideja između različitih europskih partnera. Cedefop je osnovan 1975. godine sa sjedištem u Berlinu, s time da je 1995. glavni ured premješten u Thessaloniki.

Jedan od najvažnijih projekata studijska su putovanja koja je 1985. godine, kada je Europska komisija i počela s programom studijskih putovanja, organizirao Cedefop. Cilj je studijskih putovanja poticanje uzajamnog razumijevanja sustava i shema strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u europskim zemljama. Iako provodi svoje aktivnosti u zemljama članicama Europske unije, Cedefop pruža potporu i zemljama kandidatkinjama upoznajući ih s razvojem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i ostalih važnih procesa u sklopu cjeloživotnog učenja u Europskoj uniji. Slijedom toga, Cedefop će, organizirajući i sudjelujući u radionicama, seminarima i konferencijama, podržavati aktivnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi konferencije bili su predstavljanje programa i projekata Cedefopa te rasprava o oblicima suradnje s relevantnim državnim ustanovama, agencijama i predstavnicima dionika.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Agencije za obrazovanje odraslih, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Agencije za strukovno obrazovanje, Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore te predstavnici strukovnih škola.

Na konferenciji je predstavljen Europass, inicijativa Europske unije čiji je cilj pomoći europskim građanima prikazati svoje vještine i kvalifikacije na lako razumljiv i standardiziran način pomoću pet Europass dokumenata - Europass životopis, Europass jezična putovnica, Europass pokretljivost (mobilnost), Europass dodatak svjedodžbi i Europass dodatak diplomi. Europass životopis dokument je koji omogućava jednostavno prikazivanje vještina i kvalifikacija. Europass jezična putovnica dokument je koji je osmislilo i razvilo Vijeće Europe kao dio Europskog jezičnog portfelja. Sastoji se od tri dijela: jezične putovnice, jezičnog životopisa i dosjea. Europass pokretljivost (mobilnost) dokument je koji pokazuje svako organizirano razdoblje (nazvano iskustvo Europass pokretljivosti) koje osoba provodi u nekoj drugoj europskoj zemlji u svrhu učenja ili osposobljavanja. Europass dodatak svjedodžbi dokument je koji se izdaje osobama sa svjedodžbom o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te dopunjuje informacije koje su uključene u službenu svjedodžbu, čineći je lakše razumljivom, naročito poslodavcima ili institucijama izvan zemlje u kojoj je izdana. Informacije u Europass dodatku svjedodžbi unosi relevantna ustanova za izdavanje svjedodžbi. Europass dodatak diplomi dokument je koji se izdaje osobama koje su završile školovanje na europskim visokoškolskim institucijama s njihovom diplomom. Taj dokument pomaže lakšem razumijevanju njihovih visokoškolskih kvalifikacija, sustava obrazovanja i studijskog programa, naročito izvan zemlje u kojoj se dodjeljuju u svrhu daljnje pokretljivosti (mobilnosti) osoba, odnosno njihova školovanja ili zaposlenja. Važno je napomenuti da je Cedefop predstavio i Europass internetsku stranicu na hrvatskom jeziku. Iako je stranica u izradi, pojedini dokumenti mogu se preuzeti s interneta. Razvoj i promoviranje Europassa u Hrvatskoj vodit će Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Na konferenciji je predstavljen ReferNet - europska mreža referenci u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, koju je pokrenuo Cedefop. ReferNet je decentralizirani, mrežni sustav čija je uloga prikupljanje i širenje informacija o razvoju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a sastoji se od tzv. nacionalnih konzorcija u zemljama članicama Europske unije te Islanda i Norveške. Nacionalni su konzorciji sastavljeni od relevantnih nacionalnih institucija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Cedefop je predložio uključivanje Republike Hrvatske tijekom 2008. godine u ovaj projekt.

Osim navedenih tema, predstavljen je i Europski kvalifikacijski okvir (European Qualification Framework) koji služi kao sredstvo za usporedivost nacionalnih kvalifikacija te poticanje pogranične mobilnosti europskih građana.

 

Internetske stranice:

Cedefop
European Training Village (ETV)
Europass
Cedefop - ReferNet
The European Qualification Framework (EQF)