Održana konstituirajuća sjednica Vijeća za obrazovanje odraslih

U Agenciji za obrazovanje odraslih 24. siječnja 2008. godine održana je konstituirajuća sjednica Vijeća za obrazovanje odraslih, savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske, čija je zadaća praćenje stanja i predlaganje mjera za razvoj obrazovanja odraslih, davanje mišljenja na prijedloge zakonskih i provedbenih propisa te predlaganje financiranja programa obrazovanja odraslih.

Na svojoj je prvoj sjednici Vijeće zaprimilo prijedloge četiri pravilnika koji proizlaze iz Zakona o obrazovanju odraslih te se obvezalo na njih dati mišljenje ministru znanosti, obrazovanja i športa. Uz to, Vijeće je jednoglasno odlučilo da će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa podnijeti svoje mišljenje na prijedlog proračuna za 2008. godinu, a koji se tiče financiranja programa obrazovanja odraslih.

Konstituiranje Vijeća zadnji je u nizu koraka usmjerenih strateškoj i institucionalnoj izgradnji sustava obrazovanja odraslih započetoj 2004. donošenjem Vladine Strategije obrazovanja odraslih, osnivanjem Agencije za obrazovanje odraslih u svibnju 2006. i donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih u veljači 2007. godine.

Vijeće za obrazovanje odraslih osnovano je rješenjem Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. kolovoza 2007. godine. Predsjednikom Vijeća imenovan je Darko Marinac, predsjednik i glavni direktor Podravke te predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost, a za članove imenovani su Đuro Popijač, Vesna Štefica, Rozalija Filipović-Baljak, Jozo Ćavar, Mirko Smoljić, Davor Ljubanović, Damir Matković, Matija Bajić, Anita Klapan, Davorka Margetić, Ivan Kovačević i Miljenko Šimpraga.

Sastav Vijeća određen je na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa Dragana Primorca, a kandidate za predsjednika i članove predložili su čelnici središnjih tijela državne uprave, ustanova za obrazovanje odraslih, poslovno-stručne organizacije, sindikati i udruge poslodavaca. Predsjednik i članovi imenovani su na četiri godine. Budući da se pri sastavljanju Vijeća vodilo računa o zastupljenosti predstavnika ministarstava i ostalih tijela državne uprave, ustanova za obrazovanje odraslih, poslodavaca, sindikata i andragoških stručnjaka, Vijeće osigurava sudjelovanje svih ključnih dionika u razvoju sustava obrazovanja odraslih.

Administrativne poslove za Vijeće obavlja Agencija za obrazovanje odraslih.